Logga in

Tisdag 19 januari

Tungpiercing

En del väljer att låta göra hål i tungan, så kallad tungpiercing. Eller i läppen. Det kan vara bra att känna till att det inte är riskfritt att sätta fast ett föremål i vare sig tungan eller läppen. En risk är att piercingnålarna inte är helt rena. Men även munnens egna bakterier kan orsaka infektioner. Till exempel kan en piercad tunga bli kraftigt infekterad. I värsta fall kan infektionen sprida sig till munbotten och bli livshotande.

Andra komplikationer kan vara:

  • Det finns risk för olika typer av allergier.
  • Ett vanligt problem är fördröjd läkning.
  • Mindre trauma kan slita bort smycket och orsaka ärr.
  • Tänder kan få sprickor om du råkar bita i metallprydnaden.
  • Tänderna kan utsättas för nötning om smycket kommer åt dem gång på gång.
  • Även tandköttet kan bli sårigt och ta skada.

”I den medicinska litteraturen finns ingen sammanställning av hur stora riskerna med piercing är. Enligt en uppskattning av de vanligaste komplikationerna uppstår infektion eller blödning i 10–30 procent av fallen. 95 procent av allmänläkarna i Storbritannien uppger att de har behandlat komplikationer efter piercing. Av dessa var 78 procent infektioner. ”

”I ett försök att överblicka situationen i Sverige skickade Socialstyrelsen 2003 ut en förfrågan gällande skaderisker med tatuering och piercing till landets samtliga smittskyddsläkare. Denna visade att lindrig bakteriell infektion var den i särklass vanligaste komplikationen. Fall av hepatit B-virus och hepatit C-virus fanns beskrivna. I de fall där komplikation uppstått var piercingen utförd utomlands eller med förorenade redskap. Utifrån denna undersökning drogs slutsatsen: »I Sverige utförd, yrkesmässig tatuering, piercing eller annan kroppsutsmyckning innebär inte någon större skaderisk.«”