Logga in

Lördag 23 januari

Tandställning

Allmänt

Att tänderna inte möts på ett bra sätt när man biter ihop eller att de är sneda eller vridna kan bero på att käkarna är för små eller för stora. Bettfel eller tänder som sitter för trångt kan behöva rättas till. Det görs med en behandling som kallas för tandreglering. I de allra flesta fall innebär det att man får en tandställning.
Tandställningens uppgift är att skapa ett försiktigt tryck på tanden som gör att den flyttas. Det är en långsam process som kan ta upp till två år att genomföra, ibland ännu längre. Ett annat uttryck som används i stället för tandreglering är facktermen, ortodonti.

Mer än hälften av alla barn och ungdomar har någon typ av problem med tänderna, antingen ett så kallat tandställningsfel eller det som brukar kallas för bettfel. Ofta upptäcks bettfel i tidig ålder av tandläkaren och då kan en relativt enkel behandling rätta till felet. I de flesta fall är bettfelet så litet att det inte behövs någon behandling. Dock är bettfelet hos ungefär var tredje person så stort att det behövs en tandregleringsbehandling. Ibland kan även ett mindre bettfel upplevas störande och då kan tänderna rättas till med tandreglering så att de ser bättre ut.

Den vanligaste orsaken till att man får sina tänder reglerade är att de inte står i en jämn tandbåge. Det kan vara tänder som har vridit sig, tänder som lutar åt något håll eller tänder som sitter trångt och på varandra. Om man har ett bettfel innebär det att över- och underkäken inte möts som de ska när man biter ihop.

   tandstallning1.jpg

Tandställning på insidan eller osynliga plastskenor

 

   tandstallning2.jpg

Keramiska

 

   tandstallning3.jpg

Konventionella