Logga in

Fredag 19 augusti

Tandläkarskräck

Att vara orolig för att gå till tandläkaren är inget ovanligt. Men en del människor är så rädda att deras tandhälsa blir lidande. Antingen låter de helt bli att gå till tandläkaren eller så väntar de så länge tills det är tvungna att gå på grund av tandvärk eller andra symptom. Resultatet blir då ofta att problemen som behöver åtgärdats har blivit mycket större än de skulle behöva bli.

Berätta om rädslan

Idag finns många tandläkare som har specialiserat sig på att ta emot tandvårdsrädda patienter. Men även din vanliga tandläkare kan säkert hjälpa dig att komma över din rädsla, bara du berättar om den.

Som patient är det lätt att känna sig utelämnad. Be tandläkaren att förklara innan vad som ska ske så att du inte ligger och undrar vad det är som händer i munnen.

Ett annat tips är att ta med dig en vän som följer med dig till tandläkaren som stöd. En person som kan lyssna på tandläkaren om du känner dig blockerad och som kan lugna dig om du känner att du bara vill springa därifrån.

Många tandvårdsrädda skäms för att visa upp sina tänder, eftersom de tror att tandläkaren ska tycka att de är slarviga. De tandläkare som arbetar med tandvårdsrädda förstår detta problem och kan hantera situationen så att skamkänslan minskar och till slut försvinner. Oftast är det heller inte så illa ställt som patienten själv tror, eftersom det sänkta självförtroendet lätt leder till att man överskattar problemets omfattning.

Om inget hjälper

Ska du göra en behandling som du är väldigt rädd för finns även möjligheten att få lite lugnande mediciner innan behandlingen påbörjas

Om din rädsla är väldigt stor så finns dessutom ett antal alternativa behandlingsformer. Det finns bland annat tandläkare som arbetar med hypnos, suggestiv avslappning, använder lustgas eller narkos.
Man kan även genom sin tandläkare bli remiterad till specialist mottagningar som enbart jobbar med tandvårdsrädsla.


poc_database.php

1055: Expression #2 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'soktandv_db.bliss_articles_items.id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

SELECT `bliss_articles_master`.id as article_id,`bliss_articles_items`.id as item_id,`bliss_articles_items`.title,`bliss_articles_items`.first_line,`bliss_articles_items`.alias,text,excerpt,category_id,`bliss_articles_categories`.alias AS category_alias,`bliss_articles_items`.created_date,`bliss_articles_items`.created_by,start_date,end_date,active,allow_comments,display_image,`bliss_articles_master`.image,`bliss_articles_master`.image_size,count(bliss_articles_items.id) as num_of_languages,`bliss_users`.userId,`bliss_users`.userName,`bliss_users`.firstName as first_name,`bliss_users`.lastName as last_name,link_url,link_directly FROM `bliss_articles_master` JOIN `bliss_articles_items` ON (`bliss_articles_master`.id=`bliss_articles_items`.article_id) LEFT JOIN `bliss_users` ON `bliss_users`.userId=`bliss_articles_items`.created_by LEFT JOIN `bliss_articles_categories` ON `bliss_articles_categories`.id=`bliss_articles_master`.category_id WHERE `bliss_articles_items`.language='sv' AND `bliss_articles_master`.active = '1' AND category_id IN (1) AND start_date < unix_timestamp() AND (end_date > unix_timestamp() OR end_date IS NULL) GROUP BY `bliss_articles_master`.id ORDER BY start_date DESC LIMIT 0, 1;

poc_database.php

1055: Expression #2 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'soktandv_db.bliss_articles_items.id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

SELECT `bliss_articles_master`.id as article_id,`bliss_articles_items`.id as item_id,`bliss_articles_items`.title,`bliss_articles_items`.first_line,`bliss_articles_items`.alias,text,excerpt,category_id,`bliss_articles_categories`.alias AS category_alias,`bliss_articles_items`.created_date,`bliss_articles_items`.created_by,start_date,end_date,active,allow_comments,display_image,`bliss_articles_master`.image,`bliss_articles_master`.image_size,count(bliss_articles_items.id) as num_of_languages,`bliss_users`.userId,`bliss_users`.userName,`bliss_users`.firstName as first_name,`bliss_users`.lastName as last_name,link_url,link_directly FROM `bliss_articles_master` JOIN `bliss_articles_items` ON (`bliss_articles_master`.id=`bliss_articles_items`.article_id) LEFT JOIN `bliss_users` ON `bliss_users`.userId=`bliss_articles_items`.created_by LEFT JOIN `bliss_articles_categories` ON `bliss_articles_categories`.id=`bliss_articles_master`.category_id WHERE `bliss_articles_items`.language='sv' AND `bliss_articles_master`.active = '1' AND category_id IN (1) AND start_date < unix_timestamp() AND (end_date > unix_timestamp() OR end_date IS NULL) GROUP BY `bliss_articles_master`.id ORDER BY start_date DESC LIMIT 1, 4;