Logga in

Måndag 18 oktober

Tandfyllning

Allmänt

Ibland måste man laga en tand för att man har fått hål i den, att en gammal lagning har gått sönder eller trauma som orsakat en tandfraktur. Lagningen behövs för att återskapa tandens form samt skydda tandnerven. Olika fyllningsmaterial tillämpas beroende på skadans storlek, var den sitter o patientens önskemål.

Metallfyllningar

Amalgam är nästan den enda fyllningen av metall och är en blandning av kvicksilver, silver, koppar, tenn och zink. Amalgam har varit omdiskuterat och i dag görs mycket få amalgamfyllningar i Sverige, dock är materialet väl beprövat, hållbart och lätt att använda för tandläkaren. Till nackdelarna hör utseendet, att materialet innehåller kvicksilver, att det kan missfärga tänderna samt att tandläkaren måste borra bort en del av den friska tanden för att materialet ska sitta fast. Idag är det förbjudet att använda amalgam som dental material dock kan man söka dispens vid ytterst få undantag.

Guld fyllningar är fyllningar som görs i gjutet guld. Tandläkaren klistrar fast en fyllning som tillverkats av tandtekniker, utanför patientens mun, ett så kallat guldinlägg eller krona. Guldinlägg har ofta lång livslängd. Nackdelen är att guldfärgen kan upplevas som störande.

Keramiskafyllningar

   keramisk_inlagg1.jpg

Fyllningar i keramik tillverkas av porslin eller specialglas. Först gör tandläkaren ett avtryck av tänderna. Sedan tillverkar tandteknikern en gipsmodell av avtrycket. Gipsmodellen används därefter som mall för att tillverka en tandfyllning i keramik.
Keramiskafyllningar kan efterlikna den naturliga tandfärgen mer än övriga dentala material. De är alltså mycket bra utseendemässigt. Nyare keramiska material uppvisar god hållbarhet.

   keramisk_inlagg2.jpg

En annan metod för att framställa keramiska inlägg är att slipa fram en passande fyllning med hjälp av en fräs. Tandläkaren tar ett optiskt avtryck i munnen på patienten och planerar lagningen i en dator som sedan skickar informationen till ett fräs som i sin tur fräser fram porslinslagningen. Allt vid en och samma sittning.

Plastfyllningar

Plastfyllningar, kompositer, består av en flytande plast som blandas med partiklar av finmalet mineral eller glas. Partiklarnas uppgift är att förstärka plasten och att kunna ge olika färgnyanser till fyllningen.
En positiv sak med alla plastlagningar är att materialet är tandfärgat. Andra fördelar är till exempel att materialet går lätt att limma fast på tanden, har goda nötningsegenskaper, är relativt lätt att reparera, har god polerbarhet och är relativt billigt att framställa. Till nackdelarna hör att det ibland inte håller lika bra som inlägg av metall eller keram.

poc_database.php

1055: Expression #2 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'soktandv_db.bliss_articles_items.id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

SELECT `bliss_articles_master`.id as article_id,`bliss_articles_items`.id as item_id,`bliss_articles_items`.title,`bliss_articles_items`.first_line,`bliss_articles_items`.alias,text,excerpt,category_id,`bliss_articles_categories`.alias AS category_alias,`bliss_articles_items`.created_date,`bliss_articles_items`.created_by,start_date,end_date,active,allow_comments,display_image,`bliss_articles_master`.image,`bliss_articles_master`.image_size,count(bliss_articles_items.id) as num_of_languages,`bliss_users`.userId,`bliss_users`.userName,`bliss_users`.firstName as first_name,`bliss_users`.lastName as last_name,link_url,link_directly FROM `bliss_articles_master` JOIN `bliss_articles_items` ON (`bliss_articles_master`.id=`bliss_articles_items`.article_id) LEFT JOIN `bliss_users` ON `bliss_users`.userId=`bliss_articles_items`.created_by LEFT JOIN `bliss_articles_categories` ON `bliss_articles_categories`.id=`bliss_articles_master`.category_id WHERE `bliss_articles_items`.language='sv' AND `bliss_articles_master`.active = '1' AND category_id IN (1) AND start_date < unix_timestamp() AND (end_date > unix_timestamp() OR end_date IS NULL) GROUP BY `bliss_articles_master`.id ORDER BY start_date DESC LIMIT 0, 1;

poc_database.php

1055: Expression #2 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'soktandv_db.bliss_articles_items.id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

SELECT `bliss_articles_master`.id as article_id,`bliss_articles_items`.id as item_id,`bliss_articles_items`.title,`bliss_articles_items`.first_line,`bliss_articles_items`.alias,text,excerpt,category_id,`bliss_articles_categories`.alias AS category_alias,`bliss_articles_items`.created_date,`bliss_articles_items`.created_by,start_date,end_date,active,allow_comments,display_image,`bliss_articles_master`.image,`bliss_articles_master`.image_size,count(bliss_articles_items.id) as num_of_languages,`bliss_users`.userId,`bliss_users`.userName,`bliss_users`.firstName as first_name,`bliss_users`.lastName as last_name,link_url,link_directly FROM `bliss_articles_master` JOIN `bliss_articles_items` ON (`bliss_articles_master`.id=`bliss_articles_items`.article_id) LEFT JOIN `bliss_users` ON `bliss_users`.userId=`bliss_articles_items`.created_by LEFT JOIN `bliss_articles_categories` ON `bliss_articles_categories`.id=`bliss_articles_master`.category_id WHERE `bliss_articles_items`.language='sv' AND `bliss_articles_master`.active = '1' AND category_id IN (1) AND start_date < unix_timestamp() AND (end_date > unix_timestamp() OR end_date IS NULL) GROUP BY `bliss_articles_master`.id ORDER BY start_date DESC LIMIT 1, 4;