Logga in

Fredag 19 augusti

Tandblekning

Allmänt

Våra tänder kan bli missfärgade och fläckiga av olika orsaker. De vanligaste orsakerna till gulare och mörkare tänder är mat, dryck (rödvin, kaffe, te, kola), snusning och rökning. Andra orsaker till fläckiga tänder kan vara för stort intag av fluor under förkalknings fasen av tänderna. Svårt trauma mot tänderna kan också bidra till att tänderna blir fläckiga. Tänderna blir också naturligt mörkare med åldern.
Om man till exempel har tunn emalj, ilningar i tänderna, snusar eller röker bör man inte bleka tänderna. Man ska inte heller bleka tänderna om man är gravid eller ammar, eftersom det inte finns några undersökningar som visar att barnet inte kan påverkas.

Innan man låter bleka tänderna måste eventuella hål lagas och tandsten tas bort.

Vad är tandblekning?

Tandblekning är en blekningsprocess som bleker fläckar och missfärgningar på och inuti emaljen så att tänderna blir ljusare och vitare. Den aktiva ingrediensen i tandblekningsgelén är Karbamid Peroxid. Karbamid Peroxiden bryts ner till väteperoxid som i sin tur bryts ner till syre. Syret reagerar med de organiska missfärgningars substanser och bleker dem så att de blir ljusare. Blekningsprocessen gör att tänderna kommer närmare sin naturligt vita färg, och de kan till och med bli vitare än så.

Hemblekning

Hemblekning

Hemblekningen innebär att du bleker tänderna hemma med hjälp av individuellt anpassade tandskenor och blekningsgel med peroxid. Tandläkaren tillverkar två tandskenor till dig som är exakt formade efter dina tänder med en optimal anslutning mot tandköttet för att ej skada slemhinnan. Du applicerar blekningsgelen i skenorna och använder dem antingen nattetid eller dagtid (dock ej hela dygnet). En full behandling tar ungefär 10dagar och ger mycket bra resultat.

Klinikblekning

Laserbehandling (laser eller ljus) innebär i praktiken en kraftigare tandblekning. Tandläkaren/Tandhygienisten penslar på en blekningsgel med mycket stark peroxid på tänderna och vartefter de belyses med en ljuskälla (värmekälla) under cirka 1 timmes tid. Ljuset och värmen i kombination med den starka blekningsgelen gör att blekningen går snabbt och ger mycket effektiv resultat.

Whitening Tandkräm

Dessa tandkrämer har en polerande verkan på tänderna, och putsar fysiskt bort ytliga fläckar med hjälp av små korn i tandkrämen. De är effektivare än vanliga tandkrämer men kommer inte i närheten av en riktig tandblekning. Dessa har alltså ingen blekande effekt utan endast polerar/slipar tänderna, bör ej användas regelbundet.

poc_database.php

1055: Expression #2 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'soktandv_db.bliss_articles_items.id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

SELECT `bliss_articles_master`.id as article_id,`bliss_articles_items`.id as item_id,`bliss_articles_items`.title,`bliss_articles_items`.first_line,`bliss_articles_items`.alias,text,excerpt,category_id,`bliss_articles_categories`.alias AS category_alias,`bliss_articles_items`.created_date,`bliss_articles_items`.created_by,start_date,end_date,active,allow_comments,display_image,`bliss_articles_master`.image,`bliss_articles_master`.image_size,count(bliss_articles_items.id) as num_of_languages,`bliss_users`.userId,`bliss_users`.userName,`bliss_users`.firstName as first_name,`bliss_users`.lastName as last_name,link_url,link_directly FROM `bliss_articles_master` JOIN `bliss_articles_items` ON (`bliss_articles_master`.id=`bliss_articles_items`.article_id) LEFT JOIN `bliss_users` ON `bliss_users`.userId=`bliss_articles_items`.created_by LEFT JOIN `bliss_articles_categories` ON `bliss_articles_categories`.id=`bliss_articles_master`.category_id WHERE `bliss_articles_items`.language='sv' AND `bliss_articles_master`.active = '1' AND category_id IN (1) AND start_date < unix_timestamp() AND (end_date > unix_timestamp() OR end_date IS NULL) GROUP BY `bliss_articles_master`.id ORDER BY start_date DESC LIMIT 0, 1;

poc_database.php

1055: Expression #2 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'soktandv_db.bliss_articles_items.id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

SELECT `bliss_articles_master`.id as article_id,`bliss_articles_items`.id as item_id,`bliss_articles_items`.title,`bliss_articles_items`.first_line,`bliss_articles_items`.alias,text,excerpt,category_id,`bliss_articles_categories`.alias AS category_alias,`bliss_articles_items`.created_date,`bliss_articles_items`.created_by,start_date,end_date,active,allow_comments,display_image,`bliss_articles_master`.image,`bliss_articles_master`.image_size,count(bliss_articles_items.id) as num_of_languages,`bliss_users`.userId,`bliss_users`.userName,`bliss_users`.firstName as first_name,`bliss_users`.lastName as last_name,link_url,link_directly FROM `bliss_articles_master` JOIN `bliss_articles_items` ON (`bliss_articles_master`.id=`bliss_articles_items`.article_id) LEFT JOIN `bliss_users` ON `bliss_users`.userId=`bliss_articles_items`.created_by LEFT JOIN `bliss_articles_categories` ON `bliss_articles_categories`.id=`bliss_articles_master`.category_id WHERE `bliss_articles_items`.language='sv' AND `bliss_articles_master`.active = '1' AND category_id IN (1) AND start_date < unix_timestamp() AND (end_date > unix_timestamp() OR end_date IS NULL) GROUP BY `bliss_articles_master`.id ORDER BY start_date DESC LIMIT 1, 4;