Logga in

Lördag 20 augusti

Snarkning / Sömnapné

Snarkning är vanligt, de flesta snarkar då och då. Om du snarkar ofta och dessutom har andningsuppehåll kan du bli trött och okoncentrerad under dagen. Den störda andningen ger försämrad sömnkvalitet och syrebrist. På sikt kan det orsaka högt blodtryck och andra hjärt-kärlsjukdomar. Om du har besvär av dagtrötthet och snarkningar eller misstänker att du har andningsuppehåll bör du kontakta din vårdcentral.

Sömnapné betyder ofrivilliga andningsuppehåll när du sover. Det är oftast kopplat till kraftig snarkning. Snarkning beror på att svalget blir trängre under sömnen när musklerna som håller luftvägarna öppna slappnar av. Snarkljudet uppstår genom vibrationer i den mjuka gommen eller bakre delen av tungan när luften passerar vid inandningen. Fler män än kvinnor snarkar. Snarkning blir vanligare hos kvinnor efter klimakteriet.

  • Se filmen om sömnapné Illustratör: Svenska Grafikbyrån Visa film

Obstruktiv sömnapné syndrom (OSAS)

Ungefär tio procent av dem som snarkar regelbundet drabbas av så kallat obstruktivt sömnapnésyndrom (OSAS). Sömnapné betyder att man ofrivilligt får andningsuppehåll under sömnen. Det orsakas av att andningsvägen täpps till av den avslappnade muskulaturen i svalget. Antalet sömnapnéer kan variera och kan i vissa fall ske flera hundra gånger per natt. Sjukdomen Obstruktivt Sömnapnésyndrom innebär att man har fler än fem sömnapnéer per timme och är sömnig eller trött under dagen.

Andningsuppehållen gör att blodets syrehalt sjunker. Det stimulerar utsöndring av stresshormoner så att kroppen sätts i larmberedskap under sömnen. Detta kan ge stora påfrestningar på hjärt-kärlsystemet. Andningsuppehållen ger även väckningsreaktioner och sömnkvaliteten påverkas negativt. 

Symtom

Symtom på OSAS är snarkningar, andningsuppehåll under sömnen och att du känner dig sömnig under dagen. Andra vanliga symtom är huvudvärk på morgonen, att du känner dig tröttare, har svårt att koncentrera dig, behöver ofta gå upp och kissa på natten. Impotens och depression kan också vara tecken på OSAS. 

Förebyggande / Egenvård

  • Gå ner i vikt. Ändrade kostvanor och motion kan göra att problemen minskar.
  • Undvik alkohol, lugnande medel och sömntabletter av så kallad Bensodiazepintyp. De gör att muskulaturen kring svalget slappnar av ytterligare.
  • Rök inte. Tobaksrökning gör att slemhinnorna svullnar och minskar utrymmet i andningsvägarna.
  • Sov inte på rygg. I ryggläge blir andningsvägarna trängre. Ett tips är att sy fast en tennisboll, eller en hårborste med borsten vända in mot ryggen, i pyjamasen. Det hindrar dig att rulla över på rygg i sömnen.

Undersökning

Diagnosen OSAS fastställs genom att man registrerar nattsömnen. Det kan hända att du får sova över på ett sömnlaboratorium på sjukhus, men det blir allt vanligare med sömnregistrering på egen hand i hemmet. Du får då låna hem en bärbar mätutrustning över natten som du sedan lämnar tillbaka till laboratoriet för avläsning och analys.

Behandling

CPAP-apparat - OSAS kan behandlas med hjälp av en kompressorförsedd andningsapparat, en så kallad CPAP-apparat (Continuous Positive Airway Pressure). Rumsluft med svagt övertryck leds genom en näsmask ner i svalget och hindrar luftvägarna från att täppas till under sömnen.  

Snarkbettskena - En snarkbettskena som hjälper till att föra fram underkäken och hålla luftvägarna fria kan förhindra OSAS och snarkning. Snarkbettskenan görs av en specialisttandläkare. En specialistläkare kan skicka en remiss till tandvården. 

Operation - Så kallad svalgkirurgi kan hjälpa mot snarkning och andningsuppehåll, men lämpar sig bäst om man har stora halsmandlar, inte har övervikt eller inte är sjuk i övrigt. Operation rekommenderas oftast inte i första hand. Det har utvecklats en mängd olika ingrepp och tekniker för att vidga luftvägarna. Den vanligaste metoden är att ta bort halsmandlar och slemhinneöverskottet i mjuka gommen. Gombågarna sys sedan åt sidan för att vidga svalget. Källa: www.vardguiden.se

 

 

SomnoMed

Oral terapi med skenor för att behandla snarkning bör ges av en erfaren tandläkare. En kvalificerad tandläkare nära dig kan lokaliseras genom att ringa SomnoDent på +46 733 682522.

poc_database.php

1055: Expression #2 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'soktandv_db.bliss_articles_items.id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

SELECT `bliss_articles_master`.id as article_id,`bliss_articles_items`.id as item_id,`bliss_articles_items`.title,`bliss_articles_items`.first_line,`bliss_articles_items`.alias,text,excerpt,category_id,`bliss_articles_categories`.alias AS category_alias,`bliss_articles_items`.created_date,`bliss_articles_items`.created_by,start_date,end_date,active,allow_comments,display_image,`bliss_articles_master`.image,`bliss_articles_master`.image_size,count(bliss_articles_items.id) as num_of_languages,`bliss_users`.userId,`bliss_users`.userName,`bliss_users`.firstName as first_name,`bliss_users`.lastName as last_name,link_url,link_directly FROM `bliss_articles_master` JOIN `bliss_articles_items` ON (`bliss_articles_master`.id=`bliss_articles_items`.article_id) LEFT JOIN `bliss_users` ON `bliss_users`.userId=`bliss_articles_items`.created_by LEFT JOIN `bliss_articles_categories` ON `bliss_articles_categories`.id=`bliss_articles_master`.category_id WHERE `bliss_articles_items`.language='sv' AND `bliss_articles_master`.active = '1' AND category_id IN (1) AND start_date < unix_timestamp() AND (end_date > unix_timestamp() OR end_date IS NULL) GROUP BY `bliss_articles_master`.id ORDER BY start_date DESC LIMIT 0, 1;

poc_database.php

1055: Expression #2 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'soktandv_db.bliss_articles_items.id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

SELECT `bliss_articles_master`.id as article_id,`bliss_articles_items`.id as item_id,`bliss_articles_items`.title,`bliss_articles_items`.first_line,`bliss_articles_items`.alias,text,excerpt,category_id,`bliss_articles_categories`.alias AS category_alias,`bliss_articles_items`.created_date,`bliss_articles_items`.created_by,start_date,end_date,active,allow_comments,display_image,`bliss_articles_master`.image,`bliss_articles_master`.image_size,count(bliss_articles_items.id) as num_of_languages,`bliss_users`.userId,`bliss_users`.userName,`bliss_users`.firstName as first_name,`bliss_users`.lastName as last_name,link_url,link_directly FROM `bliss_articles_master` JOIN `bliss_articles_items` ON (`bliss_articles_master`.id=`bliss_articles_items`.article_id) LEFT JOIN `bliss_users` ON `bliss_users`.userId=`bliss_articles_items`.created_by LEFT JOIN `bliss_articles_categories` ON `bliss_articles_categories`.id=`bliss_articles_master`.category_id WHERE `bliss_articles_items`.language='sv' AND `bliss_articles_master`.active = '1' AND category_id IN (1) AND start_date < unix_timestamp() AND (end_date > unix_timestamp() OR end_date IS NULL) GROUP BY `bliss_articles_master`.id ORDER BY start_date DESC LIMIT 1, 4;