Logga in

Fredag 19 augusti

Rotbehandling

Allmänt

Roten på en frisk tand sitter förankrad i käkbenet och i dess mitt finner man ett rotkanalsystem som innehåller så kallad pulpa. Pulpan, som är uppbyggd av bindväv, innehåller nerver och blodkärl. En rotfyllning innebär att tandläkaren öppnar upp till rotkanalsystemet och rengör tanden från bakterier för att sedan försegla rotkanalen.

Olika orsaker

Den vanligaste orsaken till att en tand måste rotfyllas är att pulpan har blivit inflammerad eller infekterad av bakterier från ett hål, kariesangrepp. Övriga orsakande faktorer till rotfyllning är till exempel att en tand har sedan tidigare en djup fyllning som inte längre håller tätt för bakterier. Ett sådant läckage under en djup fyllning kan leda till skador eller förvärra tidigare skador på pulpan.
Ett annat fall kan vara att man ska få en bro eller tandkrona insatt och tanden som ska vara stöd är så skadad att den inte utgör ett tillräckligt fäste. Tandläkaren måste då fästa ett stift i tandroten. För att det ska vara möjligt måste tanden först rotfyllas, av tekniskt skäl.
Även kraftigt trauma som ett slag mot till exempel en framtand kan orsaka kraftiga skador på pulpan som gör att tanden behöver rotfyllas.

Hur går behandlingen till?

RotbehandlingRotbehandlingen består utav en rensningsdel och en rotfyllningsdel.
Först avlägsnar tandläkaren all mjuk vävnad i tandkronan. Sedan rengörs rotkanalerna med filar, som ibland sitter på en borr som roterar sakta, innan rotkanalen spolas ren med vätska. Tandläkaren kan behöva ta kontroll röntgen bilder. Hur lång tid det tar att rotfylla en tand beror till exempel på symtom bilden och hur stor infektionen är, i och utanför roten. Man får ibland gå med ett tillfällig bakteriedödande rotfyllningsinlägg några veckor innan den riktiga rotfyllningen görs.
Vid själva rotfyllningen fylls rotkanalen med ett gummimaterial, guttaperka, och ett rotkanalscement som hindrar nya bakterier att komma in i roten.

Det gör vanligtvis inte ont att rotfylla en tand, men man kan få bedövning om det behövs.
Man kan vara öm i tanden både efter rensningen och efter rotfyllningen, men det brukar gå över av sig självt. Det går bra att ta värktabletter om man behöver lindra smärtan. Om tanden känns öm under en längre tid bör man däremot kontakta sin tandläkare.

Före rotbehandling
Efter rotbehandling
Före Efter

poc_database.php

1055: Expression #2 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'soktandv_db.bliss_articles_items.id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

SELECT `bliss_articles_master`.id as article_id,`bliss_articles_items`.id as item_id,`bliss_articles_items`.title,`bliss_articles_items`.first_line,`bliss_articles_items`.alias,text,excerpt,category_id,`bliss_articles_categories`.alias AS category_alias,`bliss_articles_items`.created_date,`bliss_articles_items`.created_by,start_date,end_date,active,allow_comments,display_image,`bliss_articles_master`.image,`bliss_articles_master`.image_size,count(bliss_articles_items.id) as num_of_languages,`bliss_users`.userId,`bliss_users`.userName,`bliss_users`.firstName as first_name,`bliss_users`.lastName as last_name,link_url,link_directly FROM `bliss_articles_master` JOIN `bliss_articles_items` ON (`bliss_articles_master`.id=`bliss_articles_items`.article_id) LEFT JOIN `bliss_users` ON `bliss_users`.userId=`bliss_articles_items`.created_by LEFT JOIN `bliss_articles_categories` ON `bliss_articles_categories`.id=`bliss_articles_master`.category_id WHERE `bliss_articles_items`.language='sv' AND `bliss_articles_master`.active = '1' AND category_id IN (1) AND start_date < unix_timestamp() AND (end_date > unix_timestamp() OR end_date IS NULL) GROUP BY `bliss_articles_master`.id ORDER BY start_date DESC LIMIT 0, 1;

poc_database.php

1055: Expression #2 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'soktandv_db.bliss_articles_items.id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

SELECT `bliss_articles_master`.id as article_id,`bliss_articles_items`.id as item_id,`bliss_articles_items`.title,`bliss_articles_items`.first_line,`bliss_articles_items`.alias,text,excerpt,category_id,`bliss_articles_categories`.alias AS category_alias,`bliss_articles_items`.created_date,`bliss_articles_items`.created_by,start_date,end_date,active,allow_comments,display_image,`bliss_articles_master`.image,`bliss_articles_master`.image_size,count(bliss_articles_items.id) as num_of_languages,`bliss_users`.userId,`bliss_users`.userName,`bliss_users`.firstName as first_name,`bliss_users`.lastName as last_name,link_url,link_directly FROM `bliss_articles_master` JOIN `bliss_articles_items` ON (`bliss_articles_master`.id=`bliss_articles_items`.article_id) LEFT JOIN `bliss_users` ON `bliss_users`.userId=`bliss_articles_items`.created_by LEFT JOIN `bliss_articles_categories` ON `bliss_articles_categories`.id=`bliss_articles_master`.category_id WHERE `bliss_articles_items`.language='sv' AND `bliss_articles_master`.active = '1' AND category_id IN (1) AND start_date < unix_timestamp() AND (end_date > unix_timestamp() OR end_date IS NULL) GROUP BY `bliss_articles_master`.id ORDER BY start_date DESC LIMIT 1, 4;