Logga in

Lördag 23 januari

Röntgen

Röntgentekniken har använts i många år inom tandvårdsyrket som ett hjälpmedel för att ställa diagnos på sjukdom i tänder och käkben. Med hjälp av röntgenteknik går det att upptäcka sjukdomar i tänder och skelett i ett tidigt skede. Därmed är det också lättare att förebygga eventuella sjukdomar i munnen och tänderna tack vare röntgentekniken

Röntgenstrålning är en elektromagnetisk vågrörelse, liknande det synliga ljuset, men med betydligt kortare våglängd. Strålarnas egenskaper skiljer sig också från det synliga ljuset genom att kunna tränga igenom vissa föremål, till exempel kroppsvävnad. Med en röntgenbild kan därför tandläkaren se skador som annars är dolda för blotta ögat, exempelvis karies och tandlossning.

Röntgen är individuellt anpassat

Vi röntgar inte dina tänder rutinmässigt. Det ska finnas en orsak till att göra en röntgenundersökning och varje undersökning är också individuellt anpassad. Tack vare dagens moderna teknik har den radioaktiva strålningen i samband med röntgen minimerats. Känsligare film och digital röntgenteknik har gjort att stråldoserna minskat ytterligare.