Logga in

Onsdag 20 januari

Verkliga kostnader plus en rimlig marginal

Tandvårdsersättningen betalas inte ut för faktiska kostnader eller för ett snitt av priser på marknaden, utan enligt en referensprislista. Det är ett sätt att införa ett högkostnadsskydd baserat på patientens tandvårdskostnader och samtidigt behålla den fria prissättningen.

Referenspriserna ska motsvara verkliga kostnader plus en rimlig marginal. De kommer att ta hänsyn till hela behandlingskostnaden, inklusive dentalt material av normalstandard samt normala fasta utgifter.

Referenspriserna tar däremot inte hänsyn till skillnader i lokala förutsättningar, om kliniken är ny eller gammal, hur mycket yrkeserfarenhet personalen har eller vad kliniken har för profil eller inriktning.

Det finns ingen särskild taxa för specialister i förslaget. Däremot planeras påslagsåtgärder för specialister, som tar viss hänsyn till det högre kostnadsläget i specialisttandvården.