Logga in

Onsdag 20 januari

PUL

Detta är Söktandvård.se:s villkor för behandling av personuppgifter enligt PUL (personuppgiftslagen).

Alla personuppgifter som du direkt eller indirekt lämnar till Söktandvård.se behandlas med modern informationsteknik. Syftet med detta är framför allt att vi ska kunna uppfylla de åtaganden som vi som utgivare har gentemot dig t ex genom att hålla oss uppdaterade gällande dina adressuppgifter.

Du samtycker därför också till att Söktandvård.se kan komma att behandla dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla dig relevant information, erbjudanden samt intressanta tjänster, som kommer från Söktandvård.se eller någon av dess externa samarbetspartners.

Du har rätt att en gång om året, kostnadsfritt, få information om vilka personuppgifter Söktandvård.se har om dig, och hur dessa används. Detta ska göras skriftligen. Du har också alltid rätt att skriftligen begära rättelse av felaktiga personuppgifter. För begäran om information, rättelse etc kan du vända dig till Söktandvård.se (kontaktsidan).