Logga in

Onsdag 20 januari

Periimplantit - Infektioner runt implantat

Lyckandefrekvensen med implantat är stor och behandling med implantat som ersättning för en eller flera tänder är en väl använd behandlingsmetod i modern tandvård. Infektioner kan emellertid drabba vävnaderna runt implantaten.
Är infektionen begränsad till den peri-implantära mukosan kallas sjukdomstillståndet mukosit. Omfattar infektionen även benet kring implantatet blir diagnosen periimplantit.

Orsaken till infektionerna är bakterier. Samma bakterier som orsakar tandlossning finns också vid infektioner runt implantat. Finns det tänder i munnen med tandlossning kan bakterier smitta från tänder till implantat. Om periimplantiten inte behandlas finns risk för att implantatet förloras.

Behandling

All behandling av infektioner runt implantat syftar till infektionskontroll.
Både icke-kirurgisk och kirurgisk behandling har i olika studier givit gott resultat.

Du bör tänka på:

- Att vara minst lika nogrann med din dagliga munhygien vid implantat som vid dina egna tänder.

- Använd gärna specialborstar för en extra nogrann rengöring kring implantatet.

- Besök din tandläkare/tandhygienist regelbundet,