Logga in

Måndag 18 oktober

Parodontit (tandlossning)

Låter man bli att borsta tänderna bildas redan efter ett dygn sammanhängande plack längs tandköttskanten och mellan tänderna. Detta kan dock vara svårt att upptäcka med blotta ögat. Om inte placket på tänderna avlägsnas regelbundet utvecklas så småningom en gingivit (tandköttsinflammation). Detta märks tydligast på att tandköttet närmast tänderna svullnar och blir rödare till färgen. Ytan förändras, blir blank och tandköttets strama anslutning till tanden försvinner. Tandköttet kan dessutom bli ömt och blöda vid tandborstning.
Om tänderna rengörs noggrant minst en gång per dag läker inflammationen vanligen ut och tandköttet återfår sin ursprungliga blekrosa färg och form.

Obehandlad tandköttsinflammation kan utvecklas till (tandlossning). Som namnet antyder kan sjukdomen leda till att en eller flera tänder lossnar och går förlorade. Tandens fäste i form av rothinna och käkben bryts successivt ned och en bakteriefylld ficka bildas mellan tandkött och tandrot. Till en början skiljer sig inte symptomen synbart från de som uppträder vid en tandköttsinflammation. Senare uppstår tydligare tecken t.ex. att tänderna känns lösa eller flyttar på sig. Då har nedbrytningen ofta nått långt.

Vid undersökning hos tandläkare eller tandhygienist kan man upptäcka sjukdom genom att bl.a. mäta tandköttsfickornas djup med hjälp av en speciell s.k. fickmätningssond.

Tandlossning går att stoppa - om den behandlas i tid!

Behandlingen går i de flesta fall till på samma sätt som behandling av tandköttsinflammation, d.v.s. grundlig rengöring. Tandsten och bakterier som finns i tandköttsfickorna avlägsnas och patienten måste lära sig ordentlig tandrengöring.
Det kan i vissa fall bli nödvändigt med tandköttsoperation för att få bort bakteriebeläggningar i djupa tandköttsfickor. Inflammationen kan hävas och tandlossningssjukdomen stoppas, men det förlorade tandfästet återbildas inte.

Du bör tänka på:

- Noggrann daglig rengöring med tandborste samt tandstickor,mellanrumsborste eller tandtråd
- Var observant på eventuella blödningar vid tandrengöring
- Rök ej
- Gå regelbundet till tandläkare eller tandhygienist för undersökning och eventuell behandling

poc_database.php

1055: Expression #2 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'soktandv_db.bliss_articles_items.id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

SELECT `bliss_articles_master`.id as article_id,`bliss_articles_items`.id as item_id,`bliss_articles_items`.title,`bliss_articles_items`.first_line,`bliss_articles_items`.alias,text,excerpt,category_id,`bliss_articles_categories`.alias AS category_alias,`bliss_articles_items`.created_date,`bliss_articles_items`.created_by,start_date,end_date,active,allow_comments,display_image,`bliss_articles_master`.image,`bliss_articles_master`.image_size,count(bliss_articles_items.id) as num_of_languages,`bliss_users`.userId,`bliss_users`.userName,`bliss_users`.firstName as first_name,`bliss_users`.lastName as last_name,link_url,link_directly FROM `bliss_articles_master` JOIN `bliss_articles_items` ON (`bliss_articles_master`.id=`bliss_articles_items`.article_id) LEFT JOIN `bliss_users` ON `bliss_users`.userId=`bliss_articles_items`.created_by LEFT JOIN `bliss_articles_categories` ON `bliss_articles_categories`.id=`bliss_articles_master`.category_id WHERE `bliss_articles_items`.language='sv' AND `bliss_articles_master`.active = '1' AND category_id IN (1) AND start_date < unix_timestamp() AND (end_date > unix_timestamp() OR end_date IS NULL) GROUP BY `bliss_articles_master`.id ORDER BY start_date DESC LIMIT 0, 1;

poc_database.php

1055: Expression #2 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'soktandv_db.bliss_articles_items.id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

SELECT `bliss_articles_master`.id as article_id,`bliss_articles_items`.id as item_id,`bliss_articles_items`.title,`bliss_articles_items`.first_line,`bliss_articles_items`.alias,text,excerpt,category_id,`bliss_articles_categories`.alias AS category_alias,`bliss_articles_items`.created_date,`bliss_articles_items`.created_by,start_date,end_date,active,allow_comments,display_image,`bliss_articles_master`.image,`bliss_articles_master`.image_size,count(bliss_articles_items.id) as num_of_languages,`bliss_users`.userId,`bliss_users`.userName,`bliss_users`.firstName as first_name,`bliss_users`.lastName as last_name,link_url,link_directly FROM `bliss_articles_master` JOIN `bliss_articles_items` ON (`bliss_articles_master`.id=`bliss_articles_items`.article_id) LEFT JOIN `bliss_users` ON `bliss_users`.userId=`bliss_articles_items`.created_by LEFT JOIN `bliss_articles_categories` ON `bliss_articles_categories`.id=`bliss_articles_master`.category_id WHERE `bliss_articles_items`.language='sv' AND `bliss_articles_master`.active = '1' AND category_id IN (1) AND start_date < unix_timestamp() AND (end_date > unix_timestamp() OR end_date IS NULL) GROUP BY `bliss_articles_master`.id ORDER BY start_date DESC LIMIT 1, 4;