Logga in

Fredag 19 augusti

Ordlista

A

Amalgam - Material för tandfyllning, en blandning av silver, kvicksilver med mera, används mycket sällan idag.
Analgetika - Smärtstillande preparat
Anestesi - Bedövning
Antibiotika - Bakteriedödande preparat, exempelvis penicillin.
Aplasi - Avsaknad av ett eller flera tandanlag från födseln.
Approximalyta - Tandytorna mellan tänderna.

B

Bakterier - Mikroorganismer som finns naturligt i stor mängd. De flesta är nödvändiga och ofarliga.
Bettfysiologi - Läran om tuggsystemet.
Bettskena - Avtagbar skena i hård- eller mjukplast
som avlastar tuggsystemet och motverkar muskelspänning i huvud och hals.
Bro - Ersättning för en eller flera förlorade tänder som fästs på närliggande tänder. Konstruktionen fungerar som en "bro" över tandluckan och går inte att ta av.
Bruxism - Termen för tandgnissling och tandpressning.
Brygga - Se bro
Buckalt - Den yta av tanden som vetter mot kinden.

C

Canin - Hörntand, tand nummer 3, räknat från mitten av tandraden.
Carisolv - Gelé som används för att lösa upp karies.
Cement - Används för att "klistra fast" broar som inte är avtagbara.

D

DelprotesDelprotes - En delprotes är fäst med klamrar vid kvarvarande tänder och är avtagbar.
Dental - Härstammar från ordet dent som betyder tand.
Dentin - Tandbenet, den något mjukare, inre delen av tanden. Finns under emaljen.
Depurera - Tandstensborttagning
Distalyta - Den yta av tanden som vetter bakåt mot angränsande tand, framifrån sett.

E

Emalj - Det hårda, yttre skiktet på tanden.
Endodonti - Rotbehandling
Eruption - När en ny tand tränger fram.
Excavera - Avlägsna karies ur en tand.
Extraktion - Att dra ut en tand.

F

Fissurer - Fåror i tanden, vanligast på tuggytor.
Fissurförsegling - Tandläkaren lägger en tunnflytande plast över fårorna, eller groparna, i tandens tuggytor för att utestänga bakterier.
FixturFixtur - Annat ord för titanskruv.
Fluor - Naturligt grundämne som bland annat stärker tänderna. Finns som tillsats till exempel i tandkräm, tuggummi och tabletter.
Front(en) - Framtänder
Fruktos - En sockerart, kolhydrat. Finns främst i frukt.
Fyllning - Lagning, ersättning av förlorad tandsubstans.

G

Gingivit - Tandköttsinflammation
Glasjonomer - Ett tandfyllningsmaterial av silikatpulver och hårdplast som avger fluor.
Glukos - En sockerart, kolhydrat. Kallas även druvsocker.
Guld - Metall som används till fyllningar, kronor och broar.
Guttaperka - Gummimaterial som används vid rotfyllning.

H

Halitos - Kroniskt dålig andedräkt.
Helprotes - "löständer", avtagbar tandersättning där alla tänder saknas.

I

Implantat - T.ex. titanskruvar som opereras in i käkbenet.
Implantatbro - Bro som är förankrad i käkbenet. Kallas även KBF-bro (käkbensförankrad bro).
Incisiv - Framtand, tand nummer 1 och 2, räknat från mitten av tandraden.
Infektion - Intrång av mikroorganismer i kroppsvävnad. Ger ofta inflammation.
Inflammation - Aktiverat immunförsvar. Ger svullnad, rodnad, smärta, temperaturhöjning och nedsatt funktion.
Initialkaries - Första stadiet av karies.
Interdentalborste - Liten "flaskborste" för rengöring mellan tänderna.
Interdentalt - Utrymmet mellan tänderna.

J

Jacketkrona - Gammalt namn på en porslinskrona.

K

KariesKaries - Sjukdom som orsakar hål i tänderna.
Kariologi - Läran om kariessjukdomar.
Keram - Tandfyllningsmaterial av keramik.
Klorhexidin - Bakteriedödande medel.
Kofferdam - Gummiduk som sätts fast runt tanden vid till exempel en rotbehandling för att hindra att det läcker saliv.
Kolhydrat - Socker, stärkelse. Finns i till exempel frukt, bröd, potatis, grönsaker, godis och läsk.
Komposit - Tandfyllningsmaterial av plast som är tandfärgat.
Kritkaries - Ytlig karies, kritliknande.
Krona - Den del av tanden som normalt syns i munnen. Består av emalj och dentin. Ordet används också för en konstgjord krona, till exempel guldkrona eller krona i keramik, som används för att bygga upp en skadad tand.
Käkben - Över- och underkäken som tänderna sitter fast i.

L

Laminat - Tunt porslinsskal som sätts fast på skadade eller fula tänder.
Lingualt - Den yta av tanden som vetter mot tungan.
Lokalanestesi - Bedövningsmedel som ges lokalt för att bedöva ett begränsat område.
Lustgas - Dikväveoxid. Kan användas i lugnande och smärtstillande syfte.

M

Mesialyta - Den yta av tanden som vetter mot angränsande tand, "framåt i munnen".
Mjölktänder - Barnens första tänder som tappas och byts ut från cirka fyra till 14 års ålder.
Molar - Kindtand, "oxeltand", tand nummer 6, 7 och 8, räknat från mitten av tandraden.
Munslemhinna - Täcker hela munhålan, tandkött, gom och munbotten.

O

Ocklusalt - Tandens tuggyta.
Odontologi - Läran om tänderna och deras sjukdomar.
Oral kirurgi - Operation i munhålan.
Ortodonti - Läran om tandreglering.
Osteit - Inflammation i benvävnad.

P

Parodontit - Sjukdom som orsakar tandlossning.
Parodontologi - Läran om tändernas stödjevävnad.
Pedodonti - Läran om barntandvård.
Permanenta tänder - De bestående tänderna som kommer efter mjölktänderna. Totalt 32 stycken.
Plack - Bakteriebeläggning på tänderna.
Porslin - Används bland annat som fyllning och krona eller som fasadmaterial i krona eller bro.
Premolar - Främre kindtand, tand nummer 4 och 5, räknat från mitten av tandraden.
Primära tänder - Annat uttryck för mjölktänder. Totalt 20 stycken.
Profylax - Förebyggande tandvård.
Protein - Äggvita, finns i kött, fisk, ägg med mera.
Protes - Ersättning av kroppsdel på konstgjord väg. Tandproteser kan vara fasta eller avtagbara, till exempel kronor/broar eller löständer.
Protetik - Läran om konstgjorda tandersättningar såsom krona/bro, proteser, implantat med mera.
Pulpa - Den innersta delen av tanden som består av nerver och blodkärl.
Pulpit - Smärtsam inflammation i pulpan.

R

Rot - Den del av tanden som sitter i käkbenet. En tand kan ha en eller flera rötter.
Rotfraktur - En spricka i roten.
Rotfyllning - Behandling där den skadade pulpan tas bort och tandens rotkanal försluts med guttaperka och ett rotkanalcement.

 

S

Sackaros - Socker. Bästa näringen för att bakterierna i munnen ska bilda syra.
Sedererande - Lugnande
Sekundärkaries - Karies i anslutning till en fyllning eller krona.
Skalfasad - Se laminat
Smile line - Överläppens nedre del över tandraden.
Sorbitol - Sötningsmedel som inte skadar tänderna.
Sutur - Stygn för att dra samman sårkanter vid till exempel operation eller skada.
Syraattack - Bakteriernas angrepp på tanden, när de bryter ner socker till syra.

T

Tandsten före behandlingTandben - Samma som dentin, det vill säga den något mjukare delen av tanden som finns innanför emaljytan.
Tandgnissling - När tänderna gnids mot varandra. Sker nattetid och omedvetet.
Tandhygienist - Legitimerad yrkesgrupp som arbetar med förebyggande tandvård.
Tandköttsficka - Den runda fickan mellan tandkött och tand, normalt 1 - 2 millimeter djup.
Tandlossning - Vardagligt uttryck för parodontit som är en tandlossningssjukdom orsakad av till exempel bakterier.
Tandnerv - Nervtrådar i tandens inre (se pulpa) som leder nervsignaler vidare till hjärnan.
Tandpressning - När man biter ihop hårt och gnider tänderna mot varandra. Se tandgnissling.
Tandsten - Hårda, förkalkade bakteriebeläggningar.
Tandtekniker - Yrkesgrupp som framställer tandersättningar, till exempel kronor, broar och proteser.
Tandvårdsrädsla - Stark rädsla för tandvård.
Titan - Metall som bland annat används vid implantatbehandling.
Titanskruv - En skruv som till exempel ersätter en förlorad rot, och som växer samman med käkbenet. Används i implantat.
Täckprotes - En typ av helprotes som fästs med tryckknappar på implantat eller kvarvarande rot.

V

Visdomständer - Den sista kindtanden, tand nummer 8. Bryter i regel fram vid 20 till 25 års ålder.

X

Xylitol - Björksocker. Tandvänligt sötningsmedel som inte kan användas av munnens bakterier för syrabildning.

Ä

Äggviteämne - Protein. Finns i kött, fisk, ägg med mera.

poc_database.php

1055: Expression #2 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'soktandv_db.bliss_articles_items.id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

SELECT `bliss_articles_master`.id as article_id,`bliss_articles_items`.id as item_id,`bliss_articles_items`.title,`bliss_articles_items`.first_line,`bliss_articles_items`.alias,text,excerpt,category_id,`bliss_articles_categories`.alias AS category_alias,`bliss_articles_items`.created_date,`bliss_articles_items`.created_by,start_date,end_date,active,allow_comments,display_image,`bliss_articles_master`.image,`bliss_articles_master`.image_size,count(bliss_articles_items.id) as num_of_languages,`bliss_users`.userId,`bliss_users`.userName,`bliss_users`.firstName as first_name,`bliss_users`.lastName as last_name,link_url,link_directly FROM `bliss_articles_master` JOIN `bliss_articles_items` ON (`bliss_articles_master`.id=`bliss_articles_items`.article_id) LEFT JOIN `bliss_users` ON `bliss_users`.userId=`bliss_articles_items`.created_by LEFT JOIN `bliss_articles_categories` ON `bliss_articles_categories`.id=`bliss_articles_master`.category_id WHERE `bliss_articles_items`.language='sv' AND `bliss_articles_master`.active = '1' AND category_id IN (1) AND start_date < unix_timestamp() AND (end_date > unix_timestamp() OR end_date IS NULL) GROUP BY `bliss_articles_master`.id ORDER BY start_date DESC LIMIT 0, 1;

poc_database.php

1055: Expression #2 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'soktandv_db.bliss_articles_items.id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

SELECT `bliss_articles_master`.id as article_id,`bliss_articles_items`.id as item_id,`bliss_articles_items`.title,`bliss_articles_items`.first_line,`bliss_articles_items`.alias,text,excerpt,category_id,`bliss_articles_categories`.alias AS category_alias,`bliss_articles_items`.created_date,`bliss_articles_items`.created_by,start_date,end_date,active,allow_comments,display_image,`bliss_articles_master`.image,`bliss_articles_master`.image_size,count(bliss_articles_items.id) as num_of_languages,`bliss_users`.userId,`bliss_users`.userName,`bliss_users`.firstName as first_name,`bliss_users`.lastName as last_name,link_url,link_directly FROM `bliss_articles_master` JOIN `bliss_articles_items` ON (`bliss_articles_master`.id=`bliss_articles_items`.article_id) LEFT JOIN `bliss_users` ON `bliss_users`.userId=`bliss_articles_items`.created_by LEFT JOIN `bliss_articles_categories` ON `bliss_articles_categories`.id=`bliss_articles_master`.category_id WHERE `bliss_articles_items`.language='sv' AND `bliss_articles_master`.active = '1' AND category_id IN (1) AND start_date < unix_timestamp() AND (end_date > unix_timestamp() OR end_date IS NULL) GROUP BY `bliss_articles_master`.id ORDER BY start_date DESC LIMIT 1, 4;