Logga in

Måndag 18 oktober

Munskölj & munvatten

Mot plack och bakterier

Bakteriedödande munvårdsmedel innehåller oftast klorhexidin. Klorhexidin binds till tandytan och slemhinnor och förhindrar bakterie­beläggningar.

Medlet används i munhålan före och efter operationer samt tillfälligt vid munhåleinfektioner hos protesbärare. Det används också då mekanisk rengöring av munhåla och tänder är försvårad t ex vid kortvarig sjukdom, olycksfall, extrem kariesbildning, blödande tandkött och tandlossning.

Sköljning bör utföras efter tandborstning med tandkräm. Munnen bör också sköljas noggrant med vatten efter tandborstning annars kan vissa ämnen, t ex natriumlaurylsulfat, i tandkrämen motverka effekten. För att uppnå optimal effekt bör dock sköljning utföras tidigast 30 minuter efter tandborstning med tandkräm.

En biverkning är brun missfärgning på tungans översida och på tänderna. Denna missfärgning är inte skadlig och försvinner från tungan efter avslutad behandling. Vid behov kan missfärgningen på tänderna poleras bort, rådfråga tandläkare. Förändringar i smakupplevelsen eller en brännande känsla på tungan kan förekomma, men dessa effekter avtar vanligen vid fortsatt användning. Munnen sköljs 2 gånger dagligen med ca 10 ml lösning under minst 1 minut. Lösningen skall därefter spottas ut. Det finns även sköljmedel med essensoljor som motverkar plack, bakteriebeläggningar.

Mot karies

Det verksamma ämnet i fluorsköljmedel är Natriumfluorid. Fluor är ett grundämne som finns överallt i naturen. Fluor kan göra att motståndskraften mot karies blir högre om det tillförs lokalt i munhålan. Det stärker tandemaljen och blottlagda rotytor så att karies inte uppstår.
Befintliga kariesangrepp utvecklas långsammare eller kan stanna upp helt. Fluor skyddar även mot erosioner.

Det är viktigt att sila runt fluorlösningen i munnen med aktiva kindrörelser så att fluoren tränger in mellan tänderna och når samtliga tandytor. Efter cirka 1 minut spottas vätskan ut ordentligt. För bästa effekt ska man inte skölja med vatten efteråt och helst inte äta eller dricka något på 1-2 timmar. Från kariessynpunkt är det extra gynnsamt att skölja på kvällen, eftersom fluoren då kan verka under hela natten. Den som har förhöjd kariesrisk eller som ofta blir torr i munnen vilket kan öka risken för karies, kan skölja munnen med fluorlösning

Mot smärta/sveda

Munsköljväska finns för korttidsbehandling av lokala smärttillstånd i mun och svalg. Verksamma substansen kan vara benzydamin.Vanliga biverkningar kan vara stickningar och bedövningskänsla i munnen.Skölj munnen eller gurgla med 15 ml under c:a 30 sekunder var 1,5-3 timme enligt föreskrift. Lösningen skall ej sväljas utan spottas ut.

Mot dålig andedräkt

Dålig andedräkt är ett svårt socialt handikapp som man ofta kan oroa sig för. I de flesta fall beror den på en obalans i den orala miljön, där en hög koncentration anaeroba bakterier bryter ned svavelhaltiga aminosyror. Resultatet blir illaluktande svavelföreningar t.ex. vätesulfid.

Munsköljmedel för bättre andedräkt verkar genom att neutralisera och förhindra uppkomsten av dessa ämnen. Ingredienserna kan vara zink och klorhexidin.

 

poc_database.php

1055: Expression #2 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'soktandv_db.bliss_articles_items.id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

SELECT `bliss_articles_master`.id as article_id,`bliss_articles_items`.id as item_id,`bliss_articles_items`.title,`bliss_articles_items`.first_line,`bliss_articles_items`.alias,text,excerpt,category_id,`bliss_articles_categories`.alias AS category_alias,`bliss_articles_items`.created_date,`bliss_articles_items`.created_by,start_date,end_date,active,allow_comments,display_image,`bliss_articles_master`.image,`bliss_articles_master`.image_size,count(bliss_articles_items.id) as num_of_languages,`bliss_users`.userId,`bliss_users`.userName,`bliss_users`.firstName as first_name,`bliss_users`.lastName as last_name,link_url,link_directly FROM `bliss_articles_master` JOIN `bliss_articles_items` ON (`bliss_articles_master`.id=`bliss_articles_items`.article_id) LEFT JOIN `bliss_users` ON `bliss_users`.userId=`bliss_articles_items`.created_by LEFT JOIN `bliss_articles_categories` ON `bliss_articles_categories`.id=`bliss_articles_master`.category_id WHERE `bliss_articles_items`.language='sv' AND `bliss_articles_master`.active = '1' AND category_id IN (1) AND start_date < unix_timestamp() AND (end_date > unix_timestamp() OR end_date IS NULL) GROUP BY `bliss_articles_master`.id ORDER BY start_date DESC LIMIT 0, 1;

poc_database.php

1055: Expression #2 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'soktandv_db.bliss_articles_items.id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

SELECT `bliss_articles_master`.id as article_id,`bliss_articles_items`.id as item_id,`bliss_articles_items`.title,`bliss_articles_items`.first_line,`bliss_articles_items`.alias,text,excerpt,category_id,`bliss_articles_categories`.alias AS category_alias,`bliss_articles_items`.created_date,`bliss_articles_items`.created_by,start_date,end_date,active,allow_comments,display_image,`bliss_articles_master`.image,`bliss_articles_master`.image_size,count(bliss_articles_items.id) as num_of_languages,`bliss_users`.userId,`bliss_users`.userName,`bliss_users`.firstName as first_name,`bliss_users`.lastName as last_name,link_url,link_directly FROM `bliss_articles_master` JOIN `bliss_articles_items` ON (`bliss_articles_master`.id=`bliss_articles_items`.article_id) LEFT JOIN `bliss_users` ON `bliss_users`.userId=`bliss_articles_items`.created_by LEFT JOIN `bliss_articles_categories` ON `bliss_articles_categories`.id=`bliss_articles_master`.category_id WHERE `bliss_articles_items`.language='sv' AND `bliss_articles_master`.active = '1' AND category_id IN (1) AND start_date < unix_timestamp() AND (end_date > unix_timestamp() OR end_date IS NULL) GROUP BY `bliss_articles_master`.id ORDER BY start_date DESC LIMIT 1, 4;