Logga in

Fredag 3 december

Länkar

Förbund / Föreningar

Tandsköterskeförbundet http://www.svetf.se/
Tandhygienistförening http://www.tandhygienistforening.a.se
Tandläkarförbundet http://www.tandlakarforbundet.se
Parodontologiföreningen http://www.parodontologforeningen.org.se/
Pedodontiföreningen http://www.spf.nu/

Tandvård

Praktikertjänst http://www.praktikertjanst.se/
Privattandläkarna http://www.ptl.se/startsida/index.asp
Folktandvården http://www.folktandvarden.se/

Implantatföretagen

Ankylos http://www.dentsply-friadent.com/en/525.htm
Astra http://www.astratech.se/
Atlas http://www.dentatus.com/
Biomain http://www.biomain.se/public/start
Biomet 3i http://biomet3i.com/english/index.cfm
Brånemark System http://www.nobelbiocare.com/global/en/default.htm?langdetect=en
Brånemark Integration http://www.branemarkintegration.com/
Endure http://www.imtec.com/corporate/index.php
Imtec-MDI http://www.imtec.com/corporate/index.php
Impladent http://www.impladentltd.com/
Lifecore http://www.lifecore.com/
MIS http://www.mis-implants.se


Neoss http://www.neoss.com/
Nobel Direct/Perfect http://www.nobelbiocare.com/global/en/default.htm?langdetect=en
Nobel Replace http://www.nobelbiocare.com/global/en/default.htm?langdetect=en
Ospol http://www.ospol.com/
Southern Implants http://www.southernimplants.com/
Strauman http://www.straumann.se/
Xive http://www.dentsply-friadent.com/en/536.htm

Rådgivning

Tandvårdsguiden http://www.tandvardsguiden.com/
Sjukvårdsrådgivningen http://www.sjukvardsradgivningen.se/Innehall.asp?CategoryID=357
Kunskapscenter för dentalamaterial http://www.socialstyrelsen.se/kdm/
SBU,Statens beredning för medicinsk utvärdering http://www.sbu.se/sv/Hem/
Netdoktorn.se http://netdoktor.passagen.se/default.ns?lngItemID=5430&intCategoryID=191
Patientnämnd http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____3814.aspx
Socialstyrelsen http://www.socialstyrelsen.se/Amnesord/tandvard/

Övrigt

Dentalmagazinet http://www.dentalmagazinet.se
Fass http://www.fass.se
Apoteket http://www2.apoteket.se/Apoteket/Privatpersoner/Hem/default.htm
Försäkringskassan http://www.forsakringskassan.se/privatpers
Narkoskliniken http://www.narkoskliniken.se
Mun-h-center http://www8.vgregion.se/mun-h-center

poc_database.php

1055: Expression #2 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'soktandv_db.bliss_articles_items.id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

SELECT `bliss_articles_master`.id as article_id,`bliss_articles_items`.id as item_id,`bliss_articles_items`.title,`bliss_articles_items`.first_line,`bliss_articles_items`.alias,text,excerpt,category_id,`bliss_articles_categories`.alias AS category_alias,`bliss_articles_items`.created_date,`bliss_articles_items`.created_by,start_date,end_date,active,allow_comments,display_image,`bliss_articles_master`.image,`bliss_articles_master`.image_size,count(bliss_articles_items.id) as num_of_languages,`bliss_users`.userId,`bliss_users`.userName,`bliss_users`.firstName as first_name,`bliss_users`.lastName as last_name,link_url,link_directly FROM `bliss_articles_master` JOIN `bliss_articles_items` ON (`bliss_articles_master`.id=`bliss_articles_items`.article_id) LEFT JOIN `bliss_users` ON `bliss_users`.userId=`bliss_articles_items`.created_by LEFT JOIN `bliss_articles_categories` ON `bliss_articles_categories`.id=`bliss_articles_master`.category_id WHERE `bliss_articles_items`.language='sv' AND `bliss_articles_master`.active = '1' AND category_id IN (1) AND start_date < unix_timestamp() AND (end_date > unix_timestamp() OR end_date IS NULL) GROUP BY `bliss_articles_master`.id ORDER BY start_date DESC LIMIT 0, 1;

poc_database.php

1055: Expression #2 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'soktandv_db.bliss_articles_items.id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

SELECT `bliss_articles_master`.id as article_id,`bliss_articles_items`.id as item_id,`bliss_articles_items`.title,`bliss_articles_items`.first_line,`bliss_articles_items`.alias,text,excerpt,category_id,`bliss_articles_categories`.alias AS category_alias,`bliss_articles_items`.created_date,`bliss_articles_items`.created_by,start_date,end_date,active,allow_comments,display_image,`bliss_articles_master`.image,`bliss_articles_master`.image_size,count(bliss_articles_items.id) as num_of_languages,`bliss_users`.userId,`bliss_users`.userName,`bliss_users`.firstName as first_name,`bliss_users`.lastName as last_name,link_url,link_directly FROM `bliss_articles_master` JOIN `bliss_articles_items` ON (`bliss_articles_master`.id=`bliss_articles_items`.article_id) LEFT JOIN `bliss_users` ON `bliss_users`.userId=`bliss_articles_items`.created_by LEFT JOIN `bliss_articles_categories` ON `bliss_articles_categories`.id=`bliss_articles_master`.category_id WHERE `bliss_articles_items`.language='sv' AND `bliss_articles_master`.active = '1' AND category_id IN (1) AND start_date < unix_timestamp() AND (end_date > unix_timestamp() OR end_date IS NULL) GROUP BY `bliss_articles_master`.id ORDER BY start_date DESC LIMIT 1, 4;