Logga in

Fredag 19 augusti

Kostnadsexempel

Det är viktigt att känna till att ersättningen från försäkringssan grundas på referenspriset och inte på tandläkarens pris. Samtidigt är prissättningen på tandvård helt fri och därför kan enskilda priser vara både högre och lägre än referenspriset.

Referenspriset utgör grunden för beräkningen av tandvårdsersättningen och ska även fungera som jämförelsepris. Priserna som tas upp här kommer från de referenspriser som gällde 2010.

Samma typ av behandling kan vara av olika svårighets grader och därmed olika åtgärdskoder och olika priser.

Ingen hänsyn har tagits till ålder eller tandvårdsbidraget i beräkningarna.

Fall 1 - Undersökning

Undersökning, röntgenbilder, enkel avlägsning av tandsten, enkel munhygieninstruktion samt puts och polering.

Åtgärd 101 640 kr
Åtgärd 202 125 kr
Patient Kostnad 765 kr

Fall 2 - Undersökning + lagning

Undersökning, röntgenbilder, enkel borttagning av tandsten, munhygieninstruktion, tre eller fler ytors plastfyllnig på kindtand samt puts och polering.

Åtgärd 101 640 kr
Åtgärd 202 125 kr
Åtgärd 706 1 300 kr
Patient Kostnad 2 065 kr

Fall 3 - Undersökning + rotfyllning + lagning

Undersökning, röntgenbilder, enkel tandstensborttagning, munhygieninstruktion, okomp. rotfyllning av två kanaler, tre eller fler ytors fyllningar på samma tand, puts, polering.

Åtgärd 101 640 kr
Åtgärd 202 125 kr
Åtgärd 502 2 925 kr
Åtgärd 706 1 300 kr
Referenspriskostnad 4 990 kr
Patient Kostnad 3 995 kr

Fall 4 - Rotfyllning + kronterapi

Rotfyllning av tre kanaler bakre kindtand samt kronterapi på samma tand.

Åtgärd 503 3 890 kr
Åtgärd 801 4 615 kr
Referenspriskostnad 8505 kr
Patient Kostnad 5 753 kr

Fall 5 - Undersökning + tandborttagning + tretandsbro

Undersökning, komplett röntgenundersökning, enkel borttagning av tandsten, munhygieninstruktion, enkel tanduttagning en tand, tre tandsbro för att ersätta luckan.

Åtgärd 101 640 kr
Åtgärd 123 710 kr
Åtgärd 202 125 kr
Åtgärd 401 785 kr
Åtgärd 801 x 2 4 615 kr
Åtgärd 804 1 965 kr
Referenspriskostnad 13 455kr
Patient Kostnad 8 228 kr

poc_database.php

1055: Expression #2 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'soktandv_db.bliss_articles_items.id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

SELECT `bliss_articles_master`.id as article_id,`bliss_articles_items`.id as item_id,`bliss_articles_items`.title,`bliss_articles_items`.first_line,`bliss_articles_items`.alias,text,excerpt,category_id,`bliss_articles_categories`.alias AS category_alias,`bliss_articles_items`.created_date,`bliss_articles_items`.created_by,start_date,end_date,active,allow_comments,display_image,`bliss_articles_master`.image,`bliss_articles_master`.image_size,count(bliss_articles_items.id) as num_of_languages,`bliss_users`.userId,`bliss_users`.userName,`bliss_users`.firstName as first_name,`bliss_users`.lastName as last_name,link_url,link_directly FROM `bliss_articles_master` JOIN `bliss_articles_items` ON (`bliss_articles_master`.id=`bliss_articles_items`.article_id) LEFT JOIN `bliss_users` ON `bliss_users`.userId=`bliss_articles_items`.created_by LEFT JOIN `bliss_articles_categories` ON `bliss_articles_categories`.id=`bliss_articles_master`.category_id WHERE `bliss_articles_items`.language='sv' AND `bliss_articles_master`.active = '1' AND category_id IN (1) AND start_date < unix_timestamp() AND (end_date > unix_timestamp() OR end_date IS NULL) GROUP BY `bliss_articles_master`.id ORDER BY start_date DESC LIMIT 0, 1;

poc_database.php

1055: Expression #2 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'soktandv_db.bliss_articles_items.id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

SELECT `bliss_articles_master`.id as article_id,`bliss_articles_items`.id as item_id,`bliss_articles_items`.title,`bliss_articles_items`.first_line,`bliss_articles_items`.alias,text,excerpt,category_id,`bliss_articles_categories`.alias AS category_alias,`bliss_articles_items`.created_date,`bliss_articles_items`.created_by,start_date,end_date,active,allow_comments,display_image,`bliss_articles_master`.image,`bliss_articles_master`.image_size,count(bliss_articles_items.id) as num_of_languages,`bliss_users`.userId,`bliss_users`.userName,`bliss_users`.firstName as first_name,`bliss_users`.lastName as last_name,link_url,link_directly FROM `bliss_articles_master` JOIN `bliss_articles_items` ON (`bliss_articles_master`.id=`bliss_articles_items`.article_id) LEFT JOIN `bliss_users` ON `bliss_users`.userId=`bliss_articles_items`.created_by LEFT JOIN `bliss_articles_categories` ON `bliss_articles_categories`.id=`bliss_articles_master`.category_id WHERE `bliss_articles_items`.language='sv' AND `bliss_articles_master`.active = '1' AND category_id IN (1) AND start_date < unix_timestamp() AND (end_date > unix_timestamp() OR end_date IS NULL) GROUP BY `bliss_articles_master`.id ORDER BY start_date DESC LIMIT 1, 4;