Logga in

Måndag 18 oktober

Implantat

Allmänt

Tandimplantat är skruvar av titan som opereras in i käkbenet. Skruvarna kallas på fackspråk för fixturer och fungerar som fasta stöd i käkbenet. Till skruvarna ansluts små rör eller pelare som sticker upp ur tandköttet, så kallade distanser. På dessa kan sedan en ny konstgjord tand eller en rad nya tänder fästas.
Titan är en metall som går bra ihop med kroppens vävnader. Titanet har en unik förmåga att växa fast i käkbenet och det enda idag bevisade metall som kroppen ej kapslar in och stöter bort.
Implatat operationen kan göras i ett eller två steg, kräver i allmänhet endast lokalbedövning och är smärtfri.

Att kunna hålla rent är A och O

Behandling i två steg

Två steg betyder två operationer, en större och en mindre. Den första operationen tar en till två timmar beroende på hur många implantat som ska sättas in. Först viks slemhinnan undan och hål borras i käkbenet med en särskild borrmaskin. Kirurgen placerar sedan implantaten i käkbenet. Därefter sys slemhinnan över. Implantaten syns inte i detta läge.
Titanimplantaten behöver växa fast i käkbenet. Det kan ta upp till ett halvår beroende på käkbenets kvalité och i vilken del av käkarna som implantaten sitter. Under tiden behöver man inte vara tandlös. Sju till tio dagar efter operationen kan man ha sin gamla protes som har formats om för att passa käken. Plasttänder i mindre luckor kan man få direkt efter operationen.
Vid den andra operationen, steg två, öppnas slemhinnan endast vid varje implantat fäste och små distanser, ansluts till implantaten. Distansen går upp genom slemhinnan och på dem kan senare den nya konstgjorda tanden eller bron skruvas eller cementeras fast. Den andra operationen går i allmänhet snabbare än den första.

Behandling i ett steg

Enstegs behandling innebär att implantatoperationen utförs vid ett tillfälle. Operationen tar en till två timmar beroende på hur många implantat som ska sättas in. I stort sett används samma teknik som under den första operationen vid tvåstegsbehandlingen. Men istället för att sy över slemhinnan och täcka implantaten låter man implantaten sticka upp några millimeter ur slemhinnan redan från början. Då behövs inte någon andra operation.

Efter operationen får man antibiotika. Ibland kan man behöva smärtstillande tabletter. Eftersom kirurgen borrat i benet får man ofta en övergående inflammation med svullnad, ömhet och ibland en blödning. Men i det stora hela är besvären efter operationen i allmänhet ringa och kan upplevas mindre besvärande än att avlägsna en visdomstand. Man bör inte belasta det opererade området med en avtagbar protes under de första sju till tio dagarna. Man bör skölja med klorhexidinlösning de närmaste dagarna. Kirurgen ger dig klara instruktioner. Om man har opererat en hel käke kan man behöva äta flytande kost under några dagar.

Käkbenet klar för installation
Käkbensförankrad protes
Käkbenet klar för instalation Käkbensförankrad protes

poc_database.php

1055: Expression #2 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'soktandv_db.bliss_articles_items.id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

SELECT `bliss_articles_master`.id as article_id,`bliss_articles_items`.id as item_id,`bliss_articles_items`.title,`bliss_articles_items`.first_line,`bliss_articles_items`.alias,text,excerpt,category_id,`bliss_articles_categories`.alias AS category_alias,`bliss_articles_items`.created_date,`bliss_articles_items`.created_by,start_date,end_date,active,allow_comments,display_image,`bliss_articles_master`.image,`bliss_articles_master`.image_size,count(bliss_articles_items.id) as num_of_languages,`bliss_users`.userId,`bliss_users`.userName,`bliss_users`.firstName as first_name,`bliss_users`.lastName as last_name,link_url,link_directly FROM `bliss_articles_master` JOIN `bliss_articles_items` ON (`bliss_articles_master`.id=`bliss_articles_items`.article_id) LEFT JOIN `bliss_users` ON `bliss_users`.userId=`bliss_articles_items`.created_by LEFT JOIN `bliss_articles_categories` ON `bliss_articles_categories`.id=`bliss_articles_master`.category_id WHERE `bliss_articles_items`.language='sv' AND `bliss_articles_master`.active = '1' AND category_id IN (1) AND start_date < unix_timestamp() AND (end_date > unix_timestamp() OR end_date IS NULL) GROUP BY `bliss_articles_master`.id ORDER BY start_date DESC LIMIT 0, 1;

poc_database.php

1055: Expression #2 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'soktandv_db.bliss_articles_items.id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

SELECT `bliss_articles_master`.id as article_id,`bliss_articles_items`.id as item_id,`bliss_articles_items`.title,`bliss_articles_items`.first_line,`bliss_articles_items`.alias,text,excerpt,category_id,`bliss_articles_categories`.alias AS category_alias,`bliss_articles_items`.created_date,`bliss_articles_items`.created_by,start_date,end_date,active,allow_comments,display_image,`bliss_articles_master`.image,`bliss_articles_master`.image_size,count(bliss_articles_items.id) as num_of_languages,`bliss_users`.userId,`bliss_users`.userName,`bliss_users`.firstName as first_name,`bliss_users`.lastName as last_name,link_url,link_directly FROM `bliss_articles_master` JOIN `bliss_articles_items` ON (`bliss_articles_master`.id=`bliss_articles_items`.article_id) LEFT JOIN `bliss_users` ON `bliss_users`.userId=`bliss_articles_items`.created_by LEFT JOIN `bliss_articles_categories` ON `bliss_articles_categories`.id=`bliss_articles_master`.category_id WHERE `bliss_articles_items`.language='sv' AND `bliss_articles_master`.active = '1' AND category_id IN (1) AND start_date < unix_timestamp() AND (end_date > unix_timestamp() OR end_date IS NULL) GROUP BY `bliss_articles_master`.id ORDER BY start_date DESC LIMIT 1, 4;