Logga in

Måndag 18 oktober

Bro / Fasad / Inlägg / Krona

Allmänt

En tand består av krona och rot. Tandkronan som vi ser i munnen är vit och består av emalj och dentin. En tandskada kan ibland vara så pass stor att man behöver andra typer av terapier än fyllningar. Dessa terapier har ett gemensamt namn och kallas för protetik på tandläkarspråk.

Bro

I vissa fall kan man bli tvungen att ta bort en skadad tand som ej går att rädda för att därefter ersätta den med en bro som stödjer sig på de friska granntänderna. Den vanligaste typen är en tretandsbro som består av två kronor och en hängande där i mellan. Tandläkaren måste då slipa på grantänderna så att bron kan "träs på" och sättas fast med cement. En bro kan även kallas för en brygga.

Bro Bro

Fasad

FasadFasader används ofta i framtandspartiet och ses ofta som en estetisk behandling.
Vanligtvis är tandläkarens mål att slipa ner så mycket som tandfasaden tar plats. Den mängden emalj som slipas ner är oftast väldigt lite. I jämförelse med andra behandlingar, är det en väldigt vävnadsbevarande terapi. Fasaden slutförs på labb, av tekniker, för att senare provas och cementeras.

 

FasadMånga tandläkare kommer att vilja göra en kontroll efter en vecka för att kunna utvärdera hur tandköttet reagerat på den nya tandfasaden. Små justeringar på fasaden kan vara aktuellt.
Efter att den nya tandfasaden är fastsatt kan du få efterbesvär i form av ilningar. Besvären kan avklinga av sig själv annars bör tandläkaren föreslå någon lösning.

Inlay/Onlay

För att reparera skador som är mer omfattande används ofta inlays eller onlays. Innläggen kan t.ex. vara av porslin, porslinsinlägg, som klistras fast på det område där tanden är skadad. Ett onlay - inlägg är en mer omfattande rekonstruktion som täcker en större del av tanden. Ett inlay - inlägg liknar en tandfyllning och finns på insidan av tanden. Läs mer under keramiskafyllningar.

Krona

Krona

Om tanden är för svårt skadad av karies, avbruten, eller spröd kan tandläkaren föreslå att placera en konstgjord krona på tanden. Behandlingen är smärtfri och tar två- eller tre tandläkarbesök. Om tandroten och tandfästet är starkt, förbereds tandkronan genom att ta bort en del av emaljen och dentinet. Ett avtrcks tas, färg bestäms och jobbet skickas till ett tandtekniker. Under tiden, ca 10dagar, får man gå med en provisorisk tand.
Vid andra tandläkarebesöket sätter tandläkaren den nya kronan över den gamla tanden. Om den passar, cementeras den på plats.
Om tanden är mycket svårt skadad och svag, kan det vara nödvändigt att sätta i en metallpelare i tanden för att ge kronan support. I detta fall måste en rotfyllning först göras innan man sätter fast pelaren och kronan.

Materialet som används för kronor och broar kan vara i metal-keramik eller helkeramik.

poc_database.php

1055: Expression #2 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'soktandv_db.bliss_articles_items.id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

SELECT `bliss_articles_master`.id as article_id,`bliss_articles_items`.id as item_id,`bliss_articles_items`.title,`bliss_articles_items`.first_line,`bliss_articles_items`.alias,text,excerpt,category_id,`bliss_articles_categories`.alias AS category_alias,`bliss_articles_items`.created_date,`bliss_articles_items`.created_by,start_date,end_date,active,allow_comments,display_image,`bliss_articles_master`.image,`bliss_articles_master`.image_size,count(bliss_articles_items.id) as num_of_languages,`bliss_users`.userId,`bliss_users`.userName,`bliss_users`.firstName as first_name,`bliss_users`.lastName as last_name,link_url,link_directly FROM `bliss_articles_master` JOIN `bliss_articles_items` ON (`bliss_articles_master`.id=`bliss_articles_items`.article_id) LEFT JOIN `bliss_users` ON `bliss_users`.userId=`bliss_articles_items`.created_by LEFT JOIN `bliss_articles_categories` ON `bliss_articles_categories`.id=`bliss_articles_master`.category_id WHERE `bliss_articles_items`.language='sv' AND `bliss_articles_master`.active = '1' AND category_id IN (1) AND start_date < unix_timestamp() AND (end_date > unix_timestamp() OR end_date IS NULL) GROUP BY `bliss_articles_master`.id ORDER BY start_date DESC LIMIT 0, 1;

poc_database.php

1055: Expression #2 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'soktandv_db.bliss_articles_items.id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

SELECT `bliss_articles_master`.id as article_id,`bliss_articles_items`.id as item_id,`bliss_articles_items`.title,`bliss_articles_items`.first_line,`bliss_articles_items`.alias,text,excerpt,category_id,`bliss_articles_categories`.alias AS category_alias,`bliss_articles_items`.created_date,`bliss_articles_items`.created_by,start_date,end_date,active,allow_comments,display_image,`bliss_articles_master`.image,`bliss_articles_master`.image_size,count(bliss_articles_items.id) as num_of_languages,`bliss_users`.userId,`bliss_users`.userName,`bliss_users`.firstName as first_name,`bliss_users`.lastName as last_name,link_url,link_directly FROM `bliss_articles_master` JOIN `bliss_articles_items` ON (`bliss_articles_master`.id=`bliss_articles_items`.article_id) LEFT JOIN `bliss_users` ON `bliss_users`.userId=`bliss_articles_items`.created_by LEFT JOIN `bliss_articles_categories` ON `bliss_articles_categories`.id=`bliss_articles_master`.category_id WHERE `bliss_articles_items`.language='sv' AND `bliss_articles_master`.active = '1' AND category_id IN (1) AND start_date < unix_timestamp() AND (end_date > unix_timestamp() OR end_date IS NULL) GROUP BY `bliss_articles_master`.id ORDER BY start_date DESC LIMIT 1, 4;