Logga in

Måndag 18 oktober

Bettskena

Bettskena

Allmänt

Tänderna i överkäken och underkäken har normalt kontakt med varandra i sammanlagt en kvart per dygn. Kontakten sker framför allt när man tuggar och äter. Men många människor har kontakt mellan tänderna under mycket längre tid - man gnisslar eller pressar tänder.
Med tandgnissling menas att underkäkens tänder gnider mot tänderna i överkäken. Då kan det uppstå ett gnisslande ljud. Det är framför allt i sömnen som man gnisslar tänder.

Tandpressning innebär att man biter ihop käkarna hårt. Man kan pressa tänder både när man är vaken och när man sover. Det medicinska samlingsnamnet för tandgnissling och tandpressning är bruxism.

Bruxism realteras ofta till stress. Men det är också helt normalt att man biter ihop under en kort stund när man till exempel lyfter något tungt eller anstränger sig fysiskt. Tandgnissling och tandpressning är ungefär lika vanligt hos män och kvinnor. Ungefär var femte vuxen pressar tänder i vaket tillstånd, och ungefär en av tio pressar tänder under sömnen.

Ofta är det tandläkaren som under en rutinundersökning lägger märke till att tänderna är mer nötta än vad de borde vara i förhållande till hur gammal man är. Det kan också vara någon nära anhörig som har hört gnisslande ljud på natten. Men det kan även vara man själv som upptäcker att framför allt framtänderna har blivit nötta, taggiga och fått vassa kanter. Om man har huvudvärk när man vaknar på morgonen, är trött eller öm i käken, hör ljud från käklederna när man tuggar, eller inte kan gapa stort kan vara andra tecken på att du gnisslar/ pressar tänder och då bör du tala om det för din tandläkare.

Behandling

Bettskena

Om nedslitningen går fort kan man skydda tänderna med en så kallad bettskena. Det finns många olika typer av bettskenor, men den vanligaste typen är formad som en hästsko och sitter i överkäken. Oftast är bettskenan tillverkad av genomskinlig plast. Bettskenan är anpassad efter de egna tänderna, och det är viktigt att den justeras in i bettet av en tandläkare. Bettskenan ska användas regelbundet när man sover. Den bör kontrolleras med jämna mellanrum och justeras i efterhand om det behövs. Bettskenan höjer bettet och därmed avlastar käkleden och tuggmuskulaturen samtidigt som den kan bryta ovanan.

poc_database.php

1055: Expression #2 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'soktandv_db.bliss_articles_items.id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

SELECT `bliss_articles_master`.id as article_id,`bliss_articles_items`.id as item_id,`bliss_articles_items`.title,`bliss_articles_items`.first_line,`bliss_articles_items`.alias,text,excerpt,category_id,`bliss_articles_categories`.alias AS category_alias,`bliss_articles_items`.created_date,`bliss_articles_items`.created_by,start_date,end_date,active,allow_comments,display_image,`bliss_articles_master`.image,`bliss_articles_master`.image_size,count(bliss_articles_items.id) as num_of_languages,`bliss_users`.userId,`bliss_users`.userName,`bliss_users`.firstName as first_name,`bliss_users`.lastName as last_name,link_url,link_directly FROM `bliss_articles_master` JOIN `bliss_articles_items` ON (`bliss_articles_master`.id=`bliss_articles_items`.article_id) LEFT JOIN `bliss_users` ON `bliss_users`.userId=`bliss_articles_items`.created_by LEFT JOIN `bliss_articles_categories` ON `bliss_articles_categories`.id=`bliss_articles_master`.category_id WHERE `bliss_articles_items`.language='sv' AND `bliss_articles_master`.active = '1' AND category_id IN (1) AND start_date < unix_timestamp() AND (end_date > unix_timestamp() OR end_date IS NULL) GROUP BY `bliss_articles_master`.id ORDER BY start_date DESC LIMIT 0, 1;

poc_database.php

1055: Expression #2 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'soktandv_db.bliss_articles_items.id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

SELECT `bliss_articles_master`.id as article_id,`bliss_articles_items`.id as item_id,`bliss_articles_items`.title,`bliss_articles_items`.first_line,`bliss_articles_items`.alias,text,excerpt,category_id,`bliss_articles_categories`.alias AS category_alias,`bliss_articles_items`.created_date,`bliss_articles_items`.created_by,start_date,end_date,active,allow_comments,display_image,`bliss_articles_master`.image,`bliss_articles_master`.image_size,count(bliss_articles_items.id) as num_of_languages,`bliss_users`.userId,`bliss_users`.userName,`bliss_users`.firstName as first_name,`bliss_users`.lastName as last_name,link_url,link_directly FROM `bliss_articles_master` JOIN `bliss_articles_items` ON (`bliss_articles_master`.id=`bliss_articles_items`.article_id) LEFT JOIN `bliss_users` ON `bliss_users`.userId=`bliss_articles_items`.created_by LEFT JOIN `bliss_articles_categories` ON `bliss_articles_categories`.id=`bliss_articles_master`.category_id WHERE `bliss_articles_items`.language='sv' AND `bliss_articles_master`.active = '1' AND category_id IN (1) AND start_date < unix_timestamp() AND (end_date > unix_timestamp() OR end_date IS NULL) GROUP BY `bliss_articles_master`.id ORDER BY start_date DESC LIMIT 1, 4;