Logga in

Fredag 19 augusti

Att välja tandkräm

Det finns idag ungefär 70 olika typer av tandkräm på apotek och ute i handeln. Vilket märke man väljer har inte så stor betydelse. Det viktigaste är att man väljer en tandkräm som innehåller fluor.

Några tandkrämssorter anges ha speciella egenskaper, exempelvis tandkräm mot känsliga tandhalsar, sköra slemhinnor samt plack- och tandstensbildning. Det finns också tandkräm som innehåller bakteriedödande ämnen, tandkrämer med enzymer som förstärker munslemhinnans försvar mot bakterier och tandkräm för protesrengöring.

Fluor, Natriumflourid, Sodiumfluorid

När du behöver sätta in stöten mot karies ska du välja en tandkräm med den högsta fluorhalten. Undantaget är små barn, som ofta sväljer tandkräm, dem bör man ha lite lägre halt till. Man ska också tänka på vilken sorts fluor tandkrämen innehåller. Natriumfluorid ger lite bättre effekt än natriummonofluorfosfat.

Barn tandkrämer innehåller 1000ppm F och där under.

En fluorhalt på 1450 - 1500ppm F är den vanligaste fluor halten för vuxna.

Duraphat 5 mg/g tandkräm en har väldigt hög fluorhalt, 1 g tandkräm innehåller 5 mg fluor (som natriumfluorid), motsvarande 5000 ppm F.

Triklosan

Är det tandlossning som är ditt bekymmer använder du en tandkräm med triclosan, t.ex. Colgate Total eller Pepsodent Ultra. Triclosan är ett bakteriehämmande ämne och motverkar på så sätt bakteriebeläggningarna på tänderna. Det innebär att risken för tandköttsinflammation blir mindre.
Men det hjälper inte att bara använda tandkrämen. Den dagliga rengöringen är det absolut viktigaste.

Triklosan som används i tandkrämer o munsköljningslösningar klassificeras som ett miljöfarligt ämne.

Kaliumnitrat

Har du känsliga tandhalsarna med ilningar o isningar som symtom kan kaliumnitrat hjälpa dig. På roten finns det små kanaler in till pulpan, med dess blodkärl och nerver. Om det blir över- eller undertryck i kanalerna påverkar det nerverna i pulpan och det isar. Vissa tandkrämer innehåller kaliumnitrat, som minskar ilningarna genom att dämpa smärtsignalerna i nervtråden.
För att få bäst effekt ska du ta ganska mycket tandkräm och gärna smörja in de känsliga tandhalsarna med den.
En tröst är att vid stigande ålder blir tandhalsarna mindre känsliga, genom att kanalerna så småningom förkalkas.

Natriumlaurylsulfat

En del är extra känsliga i munslemhinnan, kanske på grund av muntorrhet. Slemhinnan blir skör och det medel som gör att tandkrämen skummar kan irritera och ge besvär. Det finns några tandkrämer som inte innehåller natriumlaurylsulfat, som ämnet heter.

Aluminiumsalter & kalciumkarbonat

I så kallade whitening tandkrämer består slipmedlet av aluminiumsalter och kalciumkarbonat. Dessa ämnen anses ha en större slipeffekt. Dock bleker inte dessa tandkrämer tänderna. Istället tar de bort beläggningar och missfärgningar på tandytorna och får på sätt tänderna att se vitare ut.

Sorbitol

Sötningsmedel.

Menthol

Smakämne.

Limonene

Smakämne.

Glycerol

Vattenhållande ämne, hindrar tandkrämen från att torka.

Aminfluorid

Organisk fluorförening, effektiv fluorformel för att förebygga karies.

Vad som skiljer den nya fluorföreningen från traditionella fluorföreningar som t ex natriumfluorid, är att den är uppbyggd som en tensid. Utmärkande för tensidmolekylerna är att de automatiskt söker sig mot vätska. De organiserar sig sida vid sida och bildar på så vis en homogen hinna på alla våta ytor. När man borstar tänderna med en aminfluoridtandkräm så söker sig därför aminfluoriden, på grund av tensidegenskaperna, till tanden och bildar där en aminfluorhinna. Aminfluoriden fungerar alltså som sitt eget transportmedel och ger en målinriktad fördelning av fluor på tandytorna där det behövs.

Aqua

Vatten som innehållsämnena är lösta o fördelade.

Aroma

Aromämnen som ger produkten smak.

Hydrated Silica

Milt polerande ämne som rengör tänderna.

Cocamidopropyl Betaine

Milt tvättaktivt ämne som rengör och ger ett fint lödder.

Titanium Dioxide

Vanligt vitt färgämne i tandkräm.

Sodium Saccharin

Smakämne som täcker över bittersmakande ämnen i formuleringen.

Metylparaben

Konserveringsämne som även finns i naturen.

CI 14720

Färgämne som är godkänt att ingå i livsmedel.

PEG-8

Lösningsmedel för aromämnen och bidrar till produktens lagringsstabilitet.

Natriummonofluorfosfat

Fluorförening som är något mindre effektivt än natriumfluorid.

Xhantan gum

Ett ämne som ger produkten rätt konsistens.

Disodium Phosphate

Buffertämne som stabiliserar pH-värdet.

Enzymer

Tandkrämen Zendium innehåller enzymer och colostrum(råmjölksprodukt) som tillsammans med munnens eget enzymsystem ger ett optimalt skydd mot skadliga bakterier. Enzymer ger skydd mot skadliga bakterier på samma sätt som saliv.
poc_database.php

1055: Expression #2 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'soktandv_db.bliss_articles_items.id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

SELECT `bliss_articles_master`.id as article_id,`bliss_articles_items`.id as item_id,`bliss_articles_items`.title,`bliss_articles_items`.first_line,`bliss_articles_items`.alias,text,excerpt,category_id,`bliss_articles_categories`.alias AS category_alias,`bliss_articles_items`.created_date,`bliss_articles_items`.created_by,start_date,end_date,active,allow_comments,display_image,`bliss_articles_master`.image,`bliss_articles_master`.image_size,count(bliss_articles_items.id) as num_of_languages,`bliss_users`.userId,`bliss_users`.userName,`bliss_users`.firstName as first_name,`bliss_users`.lastName as last_name,link_url,link_directly FROM `bliss_articles_master` JOIN `bliss_articles_items` ON (`bliss_articles_master`.id=`bliss_articles_items`.article_id) LEFT JOIN `bliss_users` ON `bliss_users`.userId=`bliss_articles_items`.created_by LEFT JOIN `bliss_articles_categories` ON `bliss_articles_categories`.id=`bliss_articles_master`.category_id WHERE `bliss_articles_items`.language='sv' AND `bliss_articles_master`.active = '1' AND category_id IN (1) AND start_date < unix_timestamp() AND (end_date > unix_timestamp() OR end_date IS NULL) GROUP BY `bliss_articles_master`.id ORDER BY start_date DESC LIMIT 0, 1;

poc_database.php

1055: Expression #2 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'soktandv_db.bliss_articles_items.id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

SELECT `bliss_articles_master`.id as article_id,`bliss_articles_items`.id as item_id,`bliss_articles_items`.title,`bliss_articles_items`.first_line,`bliss_articles_items`.alias,text,excerpt,category_id,`bliss_articles_categories`.alias AS category_alias,`bliss_articles_items`.created_date,`bliss_articles_items`.created_by,start_date,end_date,active,allow_comments,display_image,`bliss_articles_master`.image,`bliss_articles_master`.image_size,count(bliss_articles_items.id) as num_of_languages,`bliss_users`.userId,`bliss_users`.userName,`bliss_users`.firstName as first_name,`bliss_users`.lastName as last_name,link_url,link_directly FROM `bliss_articles_master` JOIN `bliss_articles_items` ON (`bliss_articles_master`.id=`bliss_articles_items`.article_id) LEFT JOIN `bliss_users` ON `bliss_users`.userId=`bliss_articles_items`.created_by LEFT JOIN `bliss_articles_categories` ON `bliss_articles_categories`.id=`bliss_articles_master`.category_id WHERE `bliss_articles_items`.language='sv' AND `bliss_articles_master`.active = '1' AND category_id IN (1) AND start_date < unix_timestamp() AND (end_date > unix_timestamp() OR end_date IS NULL) GROUP BY `bliss_articles_master`.id ORDER BY start_date DESC LIMIT 1, 4;