Logga in

Måndag 18 oktober

Ätstörningar

Allmänt

Idag finns i Sverige cirka 300 000 personer som har någon form av ätstörning. Ny forskning visar att inte bara emaljen (tandens yttersta lager) tunnas ut på grund av frekventa kräkningar, utan även att salivproduktionen försämras och att personer med ätstörningar har fler hål i tänderna.
Olika typer av ätstörningar:

Anorexia nervosa, när man äter allt mindre och tappar mycket i vikt.
Bulimia nervosa, när man hetsäter och sedan kräks upp det man ätit.
Ibland kan man ha en kombination av båda sjukdomarna.

Problem

En mycket synlig effekt av ätstörningar är att kräkningarna som innehåller sur magsaft fräter på tändernas insidor och gör att emaljen tunnas ut. Om det får fortsätta under lång tid kan nästan all skyddande emalj försvinna och tänderna blir känsliga för kyla och värme.
Bland anorektikerna finner man även många (cirka 1/3) som har nedsatt minskat salivflöde, vilket innebär att risken för karies (hål i tänderna) ökar.

Hur känns en frätskada igen?

I början av en frätskada brukar tanden behålla sin naturliga färg, men allt eftersom emaljen försvinner lyser det underliggande tandbenet igenom. Tanden blir då mörkare och gulnar.
Oftast känner man inte av frätskadan i början och många tror att tanden bara är missfärgad. Men allt eftersom slitaget ökar kan man känna ilningar eller få ont.

atstorningar.jpg

Socker i drycken spelar ingen roll för frätskador

Det är framför allt mängden syra och surhetsgraden, det så kallade pH-värdet, som avgör om en dryck kan ge frätskador eller inte. Därför spelar det i det här sammanhanget inte någon större roll om drycken innehåller socker eller konstgjort sötningsmedel. Så länge den är sur kan den orsaka frätskador.

Att tänka på

Hjälp att skydda tänderna
Vid besök hos tandläkare/tandhygienist är det därför viktigt att du berättar om dina problem, så att du kan få hjälp att skydda dina tänder under sjukdomsperioden.

Här är några goda råd för dina tänder

  • Undvik sura drycker
  • Skölj munnen noggrant efter kräkning
  • Borsta inte tänderna direkt efter kräkning
  • Fluorskölj tänderna dagligen 
  • Gå regelbundet till tandläkare eller tandhygienist

Behandling

Har man fått lite större frätskador på tänderna kan man behöva plastfyllningar på vissa delar av tanden. Om skadorna är mycket stora kan det bli nödvändigt att sätta in tandkronor eller porslinsfasader för att reparera bettet.poc_database.php

1055: Expression #2 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'soktandv_db.bliss_articles_items.id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

SELECT `bliss_articles_master`.id as article_id,`bliss_articles_items`.id as item_id,`bliss_articles_items`.title,`bliss_articles_items`.first_line,`bliss_articles_items`.alias,text,excerpt,category_id,`bliss_articles_categories`.alias AS category_alias,`bliss_articles_items`.created_date,`bliss_articles_items`.created_by,start_date,end_date,active,allow_comments,display_image,`bliss_articles_master`.image,`bliss_articles_master`.image_size,count(bliss_articles_items.id) as num_of_languages,`bliss_users`.userId,`bliss_users`.userName,`bliss_users`.firstName as first_name,`bliss_users`.lastName as last_name,link_url,link_directly FROM `bliss_articles_master` JOIN `bliss_articles_items` ON (`bliss_articles_master`.id=`bliss_articles_items`.article_id) LEFT JOIN `bliss_users` ON `bliss_users`.userId=`bliss_articles_items`.created_by LEFT JOIN `bliss_articles_categories` ON `bliss_articles_categories`.id=`bliss_articles_master`.category_id WHERE `bliss_articles_items`.language='sv' AND `bliss_articles_master`.active = '1' AND category_id IN (1) AND start_date < unix_timestamp() AND (end_date > unix_timestamp() OR end_date IS NULL) GROUP BY `bliss_articles_master`.id ORDER BY start_date DESC LIMIT 0, 1;

poc_database.php

1055: Expression #2 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'soktandv_db.bliss_articles_items.id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

SELECT `bliss_articles_master`.id as article_id,`bliss_articles_items`.id as item_id,`bliss_articles_items`.title,`bliss_articles_items`.first_line,`bliss_articles_items`.alias,text,excerpt,category_id,`bliss_articles_categories`.alias AS category_alias,`bliss_articles_items`.created_date,`bliss_articles_items`.created_by,start_date,end_date,active,allow_comments,display_image,`bliss_articles_master`.image,`bliss_articles_master`.image_size,count(bliss_articles_items.id) as num_of_languages,`bliss_users`.userId,`bliss_users`.userName,`bliss_users`.firstName as first_name,`bliss_users`.lastName as last_name,link_url,link_directly FROM `bliss_articles_master` JOIN `bliss_articles_items` ON (`bliss_articles_master`.id=`bliss_articles_items`.article_id) LEFT JOIN `bliss_users` ON `bliss_users`.userId=`bliss_articles_items`.created_by LEFT JOIN `bliss_articles_categories` ON `bliss_articles_categories`.id=`bliss_articles_master`.category_id WHERE `bliss_articles_items`.language='sv' AND `bliss_articles_master`.active = '1' AND category_id IN (1) AND start_date < unix_timestamp() AND (end_date > unix_timestamp() OR end_date IS NULL) GROUP BY `bliss_articles_master`.id ORDER BY start_date DESC LIMIT 1, 4;