Logga in

Lördag 16 januari

Snarkande gör kvinnor trötta

7 september, 2008 av Behnam Malekzadeh

Det framgår av en svensk studie, som publiceras i det nya numret av den välrenommerade facktidskriften Chest.
- Snarkningar har betraktats som ett medicinskt problem bara om de är förknippade med upprepade andningsuppehåll under natten, men våra resultat talar för att snarkningar i sig kan få negativa hälsoeffekter, säger docent Eva Lindberg vid Akademiska sjukhusets lung- och allergiklinik.

Tillsammans med läkaren Malin Svensson vid öron-, näs- och halskliniken är hon huvudansvarig för studien, som omfattar 400 kvinnor i Uppsala i åldrarna 20 till 70 år. Kvinnorna besvarade en särskild sömnenkät och genomgick dessutom en hel natts sömnregistrering med bland annat mätningar av hur de andades.
Enkätsvaren visade bland annat att nästan en tredjedel av de snarkande kvinnorna inte brukade känna sig utvilade när de vaknade på morgonen och att en lika stor andel av dem var onormalt sömniga under dagen. Var sjätte snarkare var till och med så trött att hon ofrivilligt brukade somna under dagen.
- Det innebär att sådana problem med dagtrötthet förekommer mer än dubbelt så ofta bland vanesnarkande kvinnor som bland kvinnor som inte brukar snarka när de sover, säger Eva Lindberg.
Att dagtrötthet är vanligare bland snarkare har hittills ansetts bero på att snarkningar ofta är förknippade med upprepade andningsuppehåll som stör sömnen och försämrar syresättningen av blodet, det under senare år mycket uppmärksammade så kallade sömnapnésyndromet.

Sex råd till snarkare
Ibland kan mycket enkla åtgärder hjälpa mot snarkningar, ibland krävs medicinsk hjälp. Här är några av Eva Lindbergs råd till snarkare:
1. Banta. De allra flesta som lyckas gå ner i vikt får mindre snarkningar och andningsuppehåll, även de som har måttlig övervikt.
2. Undvik att sova på rygg. Svalget är trängre när man ligger på rygg. Ett sätt att lära sig sova på sidan är att sova med en mjuk fylld ryggsäck som gör det omöjligt att sova på rygg. En del blir helt fria från snarkningar när de inte sover på rygg.
3. Sluta röka. Tobaksrök irriterar slemhinnorna i näsan och svalget så att de blir svullna och luften får svårare att passera.
4. Andas genom näsan. Det är viktigt att andas genom näsan under sömnen eftersom munandning kräver mycket större undertryck för att luften ska passera förbi svalget. Snarkplåster eller en enkel plastinsats i näsan (säljs på apotek) kan hjälpa. Nästäppa, men också längre tids användning av förkylningsnässprej, kan försvåra näsandningen.
5. Undvik alkohol. Alkohol kan göra musklerna i svalget slappare och därmed orsaka eller förvärra snarkning. För den som har tendens till andningsuppehåll under sömnen kan alkohol göra att andningsuppehållen blir fler och längre. Även vissa läkemedel, framför allt sömnmediciner, kan ha liknande effekt.
6. Snarkskenan, som provas ut av tandläkare, är en slags tandställning som skjuter fram underkäken och därmed vidgar svalget och muskelspänningen i det. Övervikt försämrar effekten av snarkskena.

 

Källa: http://www2.unt.se/

 

Skriv en kommentar!

(Har du en Gravatar visas den vid din kommentar)