Logga in

Fredag 22 januari

Uppror bland privattandläkarna

2 september, 2008 av Behnam Malekzadeh

Med en ny reform och ett nytt datasystem ska försäkringskassan lättare kunna ersätta såväl patienter som tandläkare. Inför reformen har tandläkarna fått investera i nya datajournalsystem, där de är uppkopplade mot försäkringskassan. Men sedan 1 juli har det varit kaos hos många tandläkare.
– Väldigt många tandläkare är besvikna, ledsna eller förbannade. Tyvärr är reformen ett hastverk som möjligen fungerar i tanke men inte i praktik. Jag vet inte om reformmakarna ser skogen för träden men de tycks inte se patienten för tänderna, säger Håkan Andrén, privatpraktiserande tandläkare.
Det system som ska ge besked om vad patienten ska betala kan inte ens räkna, berättar Håkan Andrén:
– Försäkringskassan tog av misstag bort några behandlingsrapporter och när de sedan meddelade att de återställts visade det sig att de inte räknats patienten tillgodo. Efter en vecka kom till slut besked att felet inte kunde rättas till men att man kanske kunde kringgå problemet om jag rapporterade in uppgifterna på nytt. Nu finns de i dubbel upplaga i försäkringskassesystemet medan mitt förtroende för detsamma är halverat.
Systemet blir till en tidstjuv där också patienten drabbas. Innan behandling ska patienten få prisuppgift utifrån historik och behov. Men först när försäkringskassan tagit emot och bekräftat uppgifterna vet tandläkaren vad patienten ska betala.
– Jag har en patient som rimligen borde betala cirka 22 000 kronor för sin tandvård men som eventuellt måste betala 48 000 kronor eftersom reformen inte tagit med några diagnoser som passar in på just den patientens problem. Försäkringskassan vägrar dessutom förhandspröva ärendet och ge besked om vilken tandvårdsersättning som patienten har rätt till. I stället lägger försäkringskassan sin ­energi på att efterhandspröva redan genomförda behandlingar och dra tillbaka patientens tandvårdsersättning om de finner skäl för det.
Om tandläkaren inte bedöms ha tillräckliga motiv för åtgärden riskerar denne alltså att inte få ersättning från försäkringskassan. Bedömningsgrunden är också förändrad.
– Förut fick jag en försäkringstandläkares syn på en planerad behandling. Nu får jag en tjänstemans syn på en genomförd behandling.
Varken systemet eller reformen är anpassat till verkligheten, menar Håkan Andrén. Han har upplevt tre tandvårdsreformer sedan han kom in i profes­sionen 1978 och han anser att ingen av dem har fungerat särskilt bra.
Det nya tandvårdsstödet är uppdelat i ett tandvårdsbidrag, den så kallade tandvårdschecken på 150 eller 300 kronor per år, och ett högkostnadsskydd. Högkostnadsskyddet innebär att patienten måste betala minst 3 000 kronor själv innan han får hjälp från försäkringskassan och minst 9?000 kronor innan han får det högsta högkostnadsskyddet. Ofta hamnar kostnadsgränsen betydligt högre än så på grund av reformens konstruktion, förklarar Håkan Andrén:
– Den som tvingas till dyr tandvård får generös hjälp av staten och den som inte ens har råd med det lilla får klara sig ­utan hjälp, förutom tandvårdschecken.
– När det regnar manna från statshimlen har den fattige ofta ingen sked. Jag kan inte se annat än att ett rättvist tandvårdsstöd antingen måste bygga på samma tanke som rätten till sjukvård och vara behovsstyrt eller på samma tanke som rätten till bostad och vara behovsprövat, säger Håkan Andrén.

 

Källa: http://www.blt.se/

 

Skriv en kommentar!

(Har du en Gravatar visas den vid din kommentar)