Logga in

Lördag 16 januari

Folktandvården bolagiseras

24 augusti, 2008 av Behnam Malekzadeh

Detta säger Ingvar Nordén (kd), landstingsråd.

- Med ett helägt bolag får folktandvåden större frihet och egen ekonomisk redovisning. En bolagisering ger en mindre organisation med kortare beslutsvägar och större flexibilitet. Därmed ökar möjligheter och ansvar för chefer och personal för att påverka verksamheten.
Det har bland personalen inom folktandvården i Västmanland länge funnits önskemål om en bolagisering. Efter en noggrann genomgång av konsekvenser och möjligheter, där personal såväl som oppositionen i landstinget har deltagit, har majoriteten i landstingsfullmäktige beslutat att bolagisera folktandvården.

Fördelarna med en bolagisering är:

·   Det blir tydligt för alla att vuxentandvården bekostas av staten och patienten, inte av landstinget.

·   En skarp gräns mellan landstingets beställarroll och folktandvårdens utförarroll.

·   Landstinget har kvar ansvaret för att länets invånare ska ha bra och tillgänglig tandvård.

·   Bolaget kan lättare behålla utbildad personal med hög kompetens.

·   Landstinget kan som ägare genom ägardirektiv ställa krav, t ex var i länet tandvård ska bedrivas.

 

 http://www.ltvastmanland.se/

Skriv en kommentar!

(Har du en Gravatar visas den vid din kommentar)