Logga in

Torsdag 28 januari

FTV Västra Götaland satsar på äldres tandvård

13 augusti, 2008 av Behnam Malekzadeh

Detta är en unik satsning som inte finns någon annanstans - vare sig inom eller utanför landets gränser.

Tandvårdens framgångsrika förebyggande arbete innebär att andelen äldre människor som har kvar sina egna tänder ökar snabbt. Dessutom ökar antalet äldre i befolkningen. De flesta "yngre äldre" har en god munhälsa. Med stigande ålder ökar emellertid problemen med munhälsan. Successivt blir många äldre alltmer beroende av stöd och hjälp för att klara den dagliga tillvaron. Många av dessa "sköra" äldre förlorar sin tidigare regelbundna tandvårdskontakt samtidigt som förmågan till egenvård sviktar. Konsekvensen blir omfattande munhälsoproblem med infektioner, tandförluster, värk mm.

- Mot bakgrund av detta behövs det mer kunskap om äldre människors tandvårdssituation, menar Lars Gahnberg, projektledare för Centrum för äldretandvård, och fortsätter:

- Genom denna satsning kommer vi att ta vara på kunskap, engagemang och erfarenhet som finns inom tandvården, sprida denna kunskap och
skapa ny kunskap genom forskning och utveckling inom området. En viktig uppgift blir att skapa lokala kontaktnät mellan tandvården och pensionärsorganisationer, anhörigföreningar, kommunens äldrevård, primärvården etc. i hela Västra Götaland. Genom samverkan inom dessa lokala kontaktnät kan vi från Folktandvården hjälpa till att behålla de äldres kontakt med tandvården samt sprida kunskap om hur man behåller en god munhälsa och vikten av detta för en god livskvalitet.

Centrum för äldretandvård byggs upp i form av ett nätverk som omfattar tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor med omfattande erfarenhet av och ett starkt engagemang för den äldre patientens tandvårdsproblematik. I nätverket ingår drygt 50 personer från olika delar av Folktandvården Västra Götaland. Vid uppstarten 18-19 augusti på Bohusgården Hotell och Konferens i Uddevalla möts hela nätverket för första gången.

Källa: http://www.newsdesk.se/

 

Skriv en kommentar!

(Har du en Gravatar visas den vid din kommentar)