Logga in

Lördag 16 januari

Kommer jag att tjäna på att vänta på det nya stödet?

22 april, 2008 av Anders Dahlgren

Generellt sett bedöms reformen få följande effekter: För personer mellan 20 och 64 år innebär det nya tandvårdsstödet för de allra flesta att tandvårdskostnader över 4000-5000 kronor subventioneras i betydligt högre utsträckning än i dag. Tandvårdskostnader under dessa belopp förändras inte i någon större utsträckning.

För personer som är 65 år eller äldre innebär det nya tandvårdsstödet att mindre omfattande protetiska behandlingar, till exempel en tandkrona eller en bro, blir betydligt billigare. För mer omfattande protetiska behandlingar, till exempel större implantatbehandlingar, förändras inte priset i någon större utsträckning för de allra flesta. I alla fall inte om man jämför med dagens system med högkostnadsskydd för protetik för gruppen 65 år eller äldre.

I vissa fall kan det hända att en behandling som är ersättningsberättigande enligt dagens system inte kommer att vara det inom ramen för det nya tandvårdsstödet.

Källa: http://www.regeringen.se/sb/d/10262#item97654

Skriv en kommentar!

(Har du en Gravatar visas den vid din kommentar)