Logga in

Fredag 22 januari

Tandvårdsreformen klar att antas av riksdagen

6 april, 2008 av Anders Dahlgren

I tisdags togs ytterligare ett avgörande steg på vägen till förverkligandet då socialutskottet justerade sitt betänkande.
- I princip allt bär en kristdemokratisk prägel, sa Chatrine Pålsson Ahlgren, kristdemokraternas ledamot i riksdagens socialutskott.

Tandvårdsreformens innehåll var sedan tidigare presenterat men socialutskottet hade ett tillägg till regeringens proposition. Utskottet föreslår en lagändring efter en rekommendation från Datainspektionen. Det innebär att integriteten skärps för den enskilde.

- Frågor om antalet tänder och vilka som ska tas bort lägger vi över från Försäkringskassan till Socialstyrelsen, förklarade Kenneth Johannson, centerpartist och ordförande i socialutskottet.

Det är ett enigt utskott som står bakom det här förslaget och arbetet med att ta fram det har skett i samverkan med socialdepartementet. När de fyra regeringspartiernas representanter i socialutskottet presenterade förslaget var de tydliga med att detta inte innebär ökad byråkrati för tandläkare. Registret finns redan i dag men det får en ökad sekretess nivå.

Bidrag till vuxna

Tandvårdsreformen träder i kraft den 1 juli. Reformen innehåller en tandvårdscheck som numera kallas ett allmänt tandvårdsbidrag. Det ges till alla vuxna som fyllt 20 år och ska fungera som stimulans för regelbundna tandvårdsbesök. Ett skydd mot höga kostnader införs. Ett system för referenspriser upprättas och en prisportal på internet ska göra det enklare för den enskilde att jämföra kostnader mellan olika tandläkare.
Chatrine Pålsson Ahlgren var mycket glad över att reformen blir av.
- Människor mår psykiskt dåligt av att det syns att de inte har råd att gå till tandläkaren när de ler. Det känns ovärdigt att det ska vara så i ett välfärdsland som Sverige, sa hon.

Kd-präglad reform

Tobias Krantz, folkpartiets ledamot i socialutskottet, betonade på presskonferensen upprepade gånger de socialliberala inslagen i tandvårdsreformen. Men han kunde inte visa något konkret när han ombads göra det.
- Jag vet inte om jag peka ut något särskilt. Detta är ett arbete som vi har utfört gemensamt. Men utifrån mina ideologiska utgångspunkter känns det väldigt bra, sa han.
Chatrine Pålsson Alhgren kunde däremot visa på vad hennes parti bidragit med. Kristdemokraterna kom redan år 2005 med ett förslag om att bland annat införa en tandvårdscheck. Hon ingick då i den grupp som arbetade fram det förslaget och i tisdags konstaterade hon att regeringens proposition har tagit till sig de kristdemokratiska idéerna.
- Regeringen köpte vårt förslag tillsammans med utredningen. Jag känner mig väldigt stolt över detta.

Källa:kristdemokraten.com

Skriv en kommentar!

(Har du en Gravatar visas den vid din kommentar)