Logga in

Lördag 16 januari

Svensk forskning om tandimplantat

30 juli, 2008 av Behnam Malekzadeh

Tandimplantat består av små titanskruvar som tandproteserna sedan fästs i. De kan bäst beskrivas som en konstgjord tandrot som växer in i patientens käkben. Formen på titanskruvarna har förändrats under årens lopp och i dag är skruvarnas yta knottrig. Till den knottriga ytan har extremt små oregelbundenheter tillfogats, så kallade nanometerstrukturer, som inte är större än en miljondel av en millimeter.

En jämförelse mellan Malmös högsta byggnad, det 190 meter höga Turning Torso, och avståndet från jorden till månen kan ge en uppfattning om hur små strukturer det handlar om. Turning Torso är 190 meter högt och avståndet till månen är 400 miljoner meter. Det betyder att om två Turning Torso ställs ovanpå varandra når huset upp till en höjd av knappt 400 meter vilket alltså motsvarar en miljondel av jordens avstånd till månen.

Syftet med den knottriga ytan är att påskynda läkningen samtidigt som infektionsrisken kan minska. Den nya generationens implantat fäster också bättre eftersom det växer in mer ben i implantaten.
– Det gör det möjligt för oss att behandla patienter med dåligt benmateriel, något som vi tidigare inte kunnat med god prognos, säger Ann Wennerberg.

Det finns också förhoppningar att de nya implantaten ska förkorta behandlingstiderna och samtidigt göra dem billigare. Problemet är att ingen har kunskap om den verkliga effekten av de nanometerstora strukturerna. Men den svenska forskargruppen har nu tagit fram en djurmodell som gör det möjligt att utvärdera behandlingseffekten.
– De första studierna är klara och de gav en indikation om att dessa små nanometerstora partiklar har betydelse inte bara i provrör utan också på levande vävnad, säger Ann Wennerberg som också betonar att deras forskning också handlar om patienternas säkerhet.
– Forskningen inom biomaterial går fort och vi hinner inte alltid kontrollera att de nya materialen verkligen är säkra innan de kommer ut på marknaden. Men det är viktigt att vi kontrollera implantaten så de inte har några skadliga effekter, säger hon.

 Källa: http://www.mah.se

Skriv en kommentar!

(Har du en Gravatar visas den vid din kommentar)