Logga in

Lördag 16 januari

Lönsamt med tandvårdssemester

29 juli, 2008 av Behnam Malekzadeh

Men resan tillkommer.

Någon statistik över hur många svenskar som söker vård i utlandet och hur mycket den kostar finns dock inte tillgänglig – den typen av kunskapsinhämtning, menar Försäkringskassans presstjänst, ligger utanför myndighetens uppdrag.

I en rapport till Regeringen har det dock konstaterats att närmare 3 000 personer sökte ”planerad vård” i utlandet mellan februari 2005 och januari 2007. Knappt 60 procent av dessa fall gällde resor för tandvård.

-Man går som till en privattandläkare och sedan tar man räkningen med hem och debiterar Försäkringskassan efteråt. Egentligen, om man räknar kostnaden ska man inte räkna tiden som kostnad. Det tar ju två dygn att resa fram och tillbaka, men man kan ju göra något annat där också, säger Tapani Mansikkala till Sveriges Radio.

Det är alltså inte så komplicerat att vara tandvårdsturist. Sedan 1 juli råder nya förutsättningar för svensk tandvård, införda inom ramen för regeringens tandvårdsreform. Som del i reformen har Regeringen tagit fram så kallade referenspriser, att fungera som grund för jämförelser mellan olika typer av behandlingar.

Enligt tandvårdsreformens nya högkostnadsskydd är patienten berättigad till ersättning för dyra ingrepp, också om de genomförts i utlandet. Till grund för ersättningen används referenspriserna – om tandläkaren tillämpar högre priser får patienten själv betala mellanskillnaden. När din tandvårdsresa är överstökad skickar du kvitto och övrig dokumentation till Försäkringskassan som därefter ersätter dig för sådana tandvårdsutgifter som överstiger myndighetens gränser för högkostnadsskydd.

Och priserna? Ett prisexempel från Polen ger vid handen att en vanlig lagning (inklusive undersökning) kan kosta mellan 460 och 800 kronor. Samma ingrepp i Sverige kan gå lös på allt från 1 755 kronor (City Dental) till 2 715 (Folktandvården).

 

Källa: http://www.e24.se/

 

Skriv en kommentar!

(Har du en Gravatar visas den vid din kommentar)