Logga in

Lördag 16 januari

Slipa tandvården

23 juli, 2008 av Behnam Malekzadeh

Det är naturligtvis bra att ett högkostnadsskydd nu har införts. Det har varit efterfrågat länge. Men systemet är konstruerat så att både utbud och efterfrågan på dyr reparativ tandvård kommer att öka. Man kan befara att den förebyggande vården får en än mer undanskymd roll. Ändå är det de förebyggande åtgärderna som är allra viktigast, både för befolkningens hälsa på lång sikt och föratt hålla tandvårdskostnaderna under kontroll på sikt. Jag tror att vi ganska snart får se förslag från regeringen på förändringar i det system som nyligen införts. Särskilt det ekonomiska stödet till förebyggande åtgärder behöver förbättras.

Tandhygienisternas roll i tandvården behöver också förstärkas. De har sin egen legitimation och sitt eget, helt självständiga ansvar för sina patienter. Tandläkarna är alltså inte den enda yrkesgrupp som kan och ska tillgodose god tandvård för medborgarna. Framöver kommer vi att se stora pensionsavgångar bland tandläkarna samtidigt som antalet tandhygienister ökar. Med den utvecklingen måste vi på ett tydligare sätt ta tillvara tandhygienisternas kompetens. Den tandvårdscheck som ingår i det nya tandvårdssystemet skall stimulera till regelbundna besök i förebyggande syfte.

Denna regelbundna kontakt kan mycket väl skötas av tandhygienisterna, som i sin självständiga roll skulle kunna vara den yrkesgrupp som blir första kontakten med patienterna, för att sedan slussa vidare till tandläkare vid behov.

Genom att tandvårdschecken är beloppsmässigt alltför liten har folk i branschen en tendens att underskatta dess betydelse. Jag tror att den kan bli ett verksamt medel att stärka patientens ställning om den blir större. Redan idag har patienten full frihet att välja vårdgivare. Man kan till exempel mycket väl anlita en tandläkare i Folktandvården och en privat tandhygienist om man föredrar den ordningen. Det får då inte vara så att de patienter som väljer denna lösning utsätts för påtryckningar om att byta, eller att man inte vågar berätta för hygienist A att man anlitar tandläkare B eller tvärtom. Patienten har rätt att välja. När man tillåter en annan person att göra ingrepp i den så känsliga munnen måste man ha ett fullständigt förtroende för denne. För patienten skall inte vårdgivarens organisatoriska tillhörighet spela någon roll.

Jämfört med övriga Europa har Sverige en relativt hög andel tandläkare för sin befolkning och ändå upplever vi brist på tandläkare. Det har därför framförts förslag om att kraftigt utöka antalet utbildningsplatser för tandläkare i Sverige.

Med den fria rörlighet som råder inom EU är det ingen mening att Sverige ensidigt åtar sig att utbilda fler tandläkare. Risken är då stor att vi utbildar åt andra EU-länder. Det framstår därför som uppenbart att det behövs en utbildningsplan för tandvårdspersonal på EU-nivå.


Källa: http://www.kristianstadsbladet.se

Skriv en kommentar!

(Har du en Gravatar visas den vid din kommentar)