Logga in

Fredag 22 januari

Sex miljarder kronor till tandvården

6 mars, 2008 av Anders Dahlgren

Regeringen beräknar att det statliga tandvårdsstödet kommer att fördubblas i och med reformen. Staten kommer årligen att avsätta drygt sex miljarder kronor till tandvården, att jämföra med dagens tre miljarder kronor.

Den föreslagna reformen ger vårdgivaren ersättning per utförd åtgärd. Sådana system riskerar att bli kostnadsdrivande. Regeringen föreslår därför ett flertal åtgärder för att undvika de kostnadsdrivande effekterna. Prisreglering återinförs inte, i stället införs ett system med referenspriser. Staten anger ett referenspris för olika tandvårdsåtgärder. Vårdgivarna är fria att sätta sina priser per åtgärd, men referenspriset är grunden för den statliga ersättningen.

Referenspriset ska även fungera som jämförelsepris för patienten genom att ange ett normalpris för varje behandling. En prisportal på internet ska utvecklas där patienter enkelt kan jämföra olika tandläkares pris för till exempel en rotfyllning eller en bro. Tydliga regler talar om vilka tandvårdsåtgärder som omfattas av den statliga ersättningen. Kosmetisk tandvård ingår inte.

Skriv en kommentar!

(Har du en Gravatar visas den vid din kommentar)