Logga in

Fredag 22 januari

Dyrare tandvård för åtta av tio med den nya reformen

6 juli, 2008 av Behnam Malekzadeh

Statens kassa är välfylld. Vi har råd att införa en riktig tandvårdsreform, men den moderatstyrda regeringen fortsätter istället att prioritera skattesänkningar för de välbärgade som blir ännu rikare.

Den största bristen i regeringens förslag är den otillräckliga satsningen på förebyggande tandvård. Detta kommer att innebära att den nya tandvårdsreformen är rejält kostnadsdrivande. Ett skydd mot höga kostnader utan motsvarande tillräcklig satsning på bastandvård och förebyggande åtgärder, riskerar att ytterligare öka såväl patienternas som samhällets kostnader för tandvård i framtiden, eftersom statens ersättning nästan bara inriktas mot reparation när skadorna blivit stora. Flera undersökningar pekar på att tandhälsan i dag riskerar att försämras i yngre åldrar och bland människor med små ekonomiska resurser. Enligt Folkhälsoinstitutet är det fem gånger vanligare med dålig tandhälsa hos människor med stora ekonomiska svårigheter. Bland ensamstående mödrar och personer i åldrarna 20-25 år avstår varannan person från regelbundna tandvårdsbesök. Den samlade borliga politiken har försämrat ekonomin ytterligare för dessa grupper och med en tandvårdsreform som bara gynnar ett fåtal kommer det med all säkerhet att innebära ännu färre tandläkarbesök bland de grupper som bäst skulle behöva det.

Socialdemokraternas alternativa förslag till tandvårdsreform innebär ytterligare en satsning på 800 miljoner, utöver regeringens reform. Den fria tandvården höjs med fem åldersklasser från dagens 19 år till 24 år. Dessutom vill vi öka det årliga stödet framför allt till pensionärsgrupperna men även till åldergruppen 30 till 64 år. Det absolut bästa vore naturligtvis att tänderna börjar betraktas som en del av kroppen och därmed ingår i ett samlat högkostnadsskydd för både tand- och sjukvård. Där är vi inte i dag, men det är åt det hållet vi bör sträva.
Vi socialdemokrater hoppas få väljarnas förtroende för vår tandvårdspolitik likväl som för vår politik i övrigt när vi återigen går till valurnorna 2010. För oss går välfärdsfrågorna alltid före stora skattesänkningar för de redan välbärgade.

Källa: http://www.blt.se

 

Skriv en kommentar!

(Har du en Gravatar visas den vid din kommentar)