Logga in

Lördag 16 januari

Tandvårdsreformen gör konkurrensfrågorna än mer angelägna

1 juli, 2008 av Behnam Malekzadeh

 – Göran Hägglunds tandvårdsreform är en av den här regeringens mest angelägna välfärdsreformer. Tandvårdsstödet med fokus på högkostnadsskydd innebär ett välkommet avsteg från den socialdemokratiska modellen där friska tänder gick från att vara allmängods till tecken på en god ekonomi, säger Gustav Andersson (c), landstingsråd med ansvar för tandvård.

– Tandvårdsreformen gör arbetet med att stärka konkurrensen och produktivitet i tandvården än mer angelägen. Här måste landstingspolitiker i hela landet ta sitt ansvar. Reformen riskerar i annat fall att leda till köer och driva upp tandvårdspriserna, eftersom fler som tidigare inte haft råd att gå till tandläkaren nu kommer att göra det. Bland annat behövs det vid sidan av den traditionella folktandvården en större andel konkurrensinriktade mellanstora privata utförare. Stockholms läns landstings arbete för att främja fler nya tandvårdsaktörer har just detta syfte.

Det säger landstingsrådet Gustav Andersson (c) om den nationella tandvårdsreformen som börjar gälla från den 1 juli som inkluderar ett nytt högkostnadsskydd, en tandvårdscheck och ett referensprissystem för att säkerställa jämförbarhet mellan vårdgivare för tandvårdspatienter.

Källa: http://www.sll.se

Skriv en kommentar!

(Har du en Gravatar visas den vid din kommentar)