Logga in

Torsdag 9 juli

Fluor i dricksvattnet ökar inte risken för benskörhet

8 januari, 2014 av Behnam Malekzadeh

Fluor tas upp av benvävnaden och kan påverka bencellernas funktion, benstrukturen och benens styrka. Ungefär hälften av intaget fluor inkorporeras i benvävnaden hos människor och resulterar i en ackumulering av fluor i hårda vävnader över en livstid.

Medan den kariesförebyggande effekten av fluor är odiskutabel, har fluorets effekter på risken för frakturer diskuterats under de senaste 60 åren där tidigare studier har kommit till varierande resultat.

Nu kan en svensk studie kanske äntligen sätta punkt för diskussionen. Genom att välja ut alla individer födda i Sverige mellan 1 januari 1900 och 31 december 1919 som bott kvar i sin födelsestad hela livet fick forskarna en stor kohort omfattande drygt 473 000 personer. Genom att använda register över frakturer samt uppgifter om fluorhalten i dricksvattnet på de aktuella orterna där personerna bodde har forskarna kunnat korrelera skillnader i fluorintag och förekomst av höftfrakturer.

Fluorintaget från dricksvattnet varierade från mind­re än 0,42 till 2,1 mg/dag på olika orter, men bland de drygt 60 000 höftfrakturer som inträffade under observationsperioden mellan 1964 och 2006 sågs inget samband med fluorintaget. Inte heller när analysen begränsades till de drygt 50 000 höftfrakturer som betraktades som lågtraumafrakturer sågs något samband.

Forskarna konstaterar att det med detta resultat är osannolikt att fluorintag från dricksvatten har någon betydande effekt på frakturrisken. 

Källa: tandlakartidningen.se

Skriv en kommentar!

(Har du en Gravatar visas den vid din kommentar)