Logga in

Torsdag 9 juli

Konkurrens ger viss prispress på tandvård

12 november, 2013 av Behnam Malekzadeh

 Ökad konkurrens leder till lägre priser hos tandläkarna. Men det leder också till att prisskillnaden mellan undersökningar och mer komplicerade behandlingar ökar, visar en ny rapport.I åratal har man från politiskt håll försökt hitta sätt att öka konkurrensen mellan tandläkarna i syfte att få en prispress på tandvårdspriserna. Men utvecklingen går långsamt, exempelvis fungerar inte den nätportal där alla tandläkare ska redovisa sina prislistor för att patienterna ska kunna jämföra priserna. Den fria prissättningen har hittills bara lett till blygsamt lägre priser, är den allmänna bilden.

Nu har Gabriella Chirico, doktorand i nationalekonomi vid Uppsala universitet, granskat konkurrensen på tandvårdsmarknaden åt Inspektionen för socialförsäkringen, ISF. I sin rapport konstaterar hon att tandläkare påverkas av en ökad konkurrens när de sätter sina priser, men det betyder nödvändigtvis inte att konkurrensen fungerar bra på tandvårdsmarknaden.

– Effekterna är små och de fångar bara vad som händer på kort sikt. Vad effekterna blir på längre sikt är omöjligt att veta, säger hon. Gabriella Chirico har undersökt vad som händer från ett år till ett annat när det kommer fler mottagningar till ett område, där alltså konkurrensen om patienterna ökar. Då sjunker priserna något.

– Det är den vanligaste reaktionen i ett område där det sker en förändring och mottagningarna blir fler, säger hon.

Rapporten pekar också på att priserna minskar för både undersökningar och behandlingar, men att de sjunker olika mycket vilket gör att prisskillnaden ökar mellan de olika åtgärderna.

– Vi kan inte se att tandläkarna kompenserar låga priser på undersökningar med att ta ut högre priser för behandlingarna.

Men om man vill komma längre med att pressa priserna, vad ska man göra då?

– Det är verkligen inte lätt att svara på, men ett svar handlar förstås om att patienterna måste vara välinformerade. Idag är det svårt att agera som konsument på grund av den brist på information som finns på tandvårdsmarknaden, säger Gabriella Chirico.

Källa:www.svd.se

Skriv en kommentar!

(Har du en Gravatar visas den vid din kommentar)