Logga in

Torsdag 9 juli

Amning – en kariesrisk?

19 april, 2013 av Behnam Malekzadeh

Hur länge ska barn ammas och hur många gånger om dagen?

Förr talade man om amningskaries, och varje år får en liten grupp barn karies där bröstmjölk kan vara en bidragande orsak. Det är i första hand barn på mer än ett år som ammas frekvent under hela dygnet.

– Hos barn upp till ett år överväger de positiva effekterna av amning, säger Pernilla Lif Holgerson, disputerad tandläkare vid Umeå universitet som blir färdigutbildad pedodontist i juni. Hon ingår i Livsmedelsverkets nationella amningskommitté.

Hon avråder inte från amning av barn som är mer än ett år gamla, men tror att det kan finnas en ökad risk för karies hos vissa barn om de exempelvis ammas fyra gånger per dygn samtidigt som de äter annan mat sex gånger om dagen.

– Det är inte amning i sig som orsakar karies, utan vanan att amma väldigt frekvent som kan vara ohälsosam för tänderna, säger hon.

I klarspråk: tänderna kan skadas om barnet använder sin mamma som napp hela natten, anser hon.

Källa:tandlakartidningen.se

Skriv en kommentar!

(Har du en Gravatar visas den vid din kommentar)