Logga in

Måndag 13 juli

Brister i tandvårdsstödet

23 maj, 2012 av Behnam Malekzadeh

Tandvårdsreformen från 2008 har inte fungerat fullt ut som det var tänkt. Det slår riksrevisor Gudrun Antemar fast i en rapport.

 

En anledning till att stödet inte har gett de effekter man förväntat sig är att många inte känner till det allmänna tandvårdsbidraget, högkostnadsskyddet eller vad det kostar att gå till tandläkaren. Rapporten visar också att fler i dag än innan stödet infördes avstår från tandvård för att de tycker att det är för dyrt.

Granskningen visar att besöksfrekvensen hos tandvården endast har ökat med två procentenheter sedan tandvårdsstödet infördes.

Kunskapen om tandvårdsstödet är särskilt låg bland unga, en grupp som man särskilt ville nå.
Av rapporten framgår det också att den prisportal för tandvårdstjänster på nätet som regeringen infört inte har fungerat.

Personer med låga inkomster och dålig tandhälsa tar fortfarande inte del av högkostnadsskyddet. Drygt sju procent av dem som svarat på enkäten som ligger till grund för rapporten uppger att de trots dålig tandhälsa ändå inte besöker tandvården regelbundet. I tre av fyra fall anger de att de inte har råd. Dessa personer uppger att de skulle gå till tandläkaren oftare om tandvården subventionerades mer.

– Kännedomen om tandvårdsstödet är dålig och man når inte dem som bäst behöver vård. Regeringen bör därför följa upp och se om tandvårdsbidraget och högkostnadsskyddet är rätt utformade och träffar rätt målgrupper, säger riksrevisor Gudrun Antemar.

Källa: www.tandlakartidningen.se

Skriv en kommentar!

(Har du en Gravatar visas den vid din kommentar)