Logga in

Torsdag 28 januari

För alla som är 65 och där över

6 mars, 2008 av Anders Dahlgren

För pensionärer (över 65 år) finns i dag ett skydd mot höga kostnader. Det fungerar dock inte bra. Det omfattar bara protetiska behandlingar. Begränsningen till en viss ålder och en viss typ av ingrepp leder till negativa tröskeleffekter, som att 60-åringar i behov av tandvård av ekonomiska skäl väntar med behandling tills de fyllt 65 år. Begränsningen till endast viss typ av tandvård gör också att den viktiga bastandvården missgynnas ekonomiskt, vilket kan leda till att det blir billigare för en patient att dra ut en tand och ersätta den med en konstgjord än att laga den.

Med det föreslagna skyddet mot höga kostnader blir även mindre omfattande protetiska behandlingar, till exempel en tandkrona eller en bro, betydligt billigare för patienter över 65 år. För mer omfattande protetiska behandlingar, till exempel större implantatbehandlingar, förändras inte priset i någon större utsträckning för de allra flesta.

Skriv en kommentar!

(Har du en Gravatar visas den vid din kommentar)