Logga in

Fredag 22 januari

Interaktion med immunsystemet motverkar blödande tandkött

10 november, 2008 av Behnam Malekzadeh

Studien som är publicerad av Acta Odontologica Scandinavica utfördes
av Professor Svante Twetman och hans forskarlag på avdelningen för
kariologi och endodonti vid Köpenhamns Universitet. Vikten av den
här studien är inte endast att den stödjer tidigare resultat som
antyder att Prodentis kan vara en effektiv behandling av gingivit,
utan också att resultaten indikerar en bredare verkningsmekanism
utöver en direkt effekt på patogener. Vårt immunförsvar innehåller
substanser som triggar inflammation när de slås på. Våra resultat
indikerar att dessa substanser kan nedregleras av Lactobacillus
reuteri Prodentis.
, kommenterar Professor Twetman studien.

I studien indelades slumpvis 42 personer med måttlig gingivit i 3
grupper och fick tuggummin med Lactobacillus reuteri Prodentis
(antingen ett eller två tuggummin per dag), eller motsvarande
tuggummi utan Prodentis (placebo) under en 2-veckorsperiod.

Antalet blödande ytor minskade i båda grupperna som fick tuggummi med
Lactobacillus reuteri Prodentis. I gruppen som fick ett
Prodentis-tuggummi per dag var minskningen 85% och för de som fick
två Prodentis-tuggummin var minskningen 86%. Minskningen var
statistiskt signifikant i båda grupperna.

I Prodentisgrupperna minskade volymen vätska i tandfickorna med 43%
hos dem som fick ett tuggummi per dag och med 53% hos dem som fick
två tuggummin per dag. Även här var minskningen statistiskt
signifikant i båda grupperna.
I den grupp som konsumerade två Prodentis tuggummin per dag fann
Professor Twetmans forskarlag att vissa viktiga immunosubstanser,
TNF-alpha och IL-8 också minskade signifikant, vilket pekar mot en
möjlig verkningsmekanism för Prodentis. Det är första gången som en
sådan förändring noteras kliniskt för probiotiska munhälsoprodukter.

I placebogruppen förekom inga statiskt påvisbara förändringar för
någon studieparameter.

Munhålan innehåller normalt en balanserad mikroflora innefattande mer
än 500 olika arter. Från tid till annan rubbas balansen av patogena
bakterier och immunsystemet reagerar genom en inflammation. Data från
USA visar att inflammerat tandkött är mycket vanligt och drabbar ca
50% av vuxna över 30 år. Ett tecken på gingivit är att det
inflammerade tandköttet lätt blöder. Tandläkare noterar ofta detta
när tänderna rengörs professionellt. Ett annat tecken är att
tandfickorna svullnar upp och överskottsvätska läcker ut i
tandfickorna.

Källa: http://www.di.se/

 

Skriv en kommentar!

(Har du en Gravatar visas den vid din kommentar)