Logga in

Söndag 24 januari

Skoltandvårdens resurser minskar

29 oktober, 2008 av Behnam Malekzadeh

Många har inga hål alls och cirka tio procent av tolvåringarna har riktigt dåliga tänder. I Ullava, Kelviå och Lochteå, som i januari ansluts till Karleby, är läget märkbart sämre. För Malmska hälso- och sjukvårdsområdets del visar statistiken från 2007 på 1,9 hål eller lappade tänder per tolvåring i snitt.
-Men statistiken säger inte allt. En tumregel är att 80 procent av skolbarnen har bra tänder medan resterande 20 procent slukar en oproportionerligt stor del av tandläkarnas arbetstid, säger Juhani Salparanta som är ansvarig tandläkare för Malmska hälso- och sjukvårdsområdet.
Före 1990-talets lågkonjunktur var det brukligt att skoleleverna kallades till tandläkaren en gång i året.
Eftersom resurserna inte är de samma längre kallas eleverna i Karleby numera till tandläkaren för granskning vartannat år. Med undantag av riskgruppen, med verkligt dåliga tänder, som kallas oftare.
Inom Malmska hälso- och sjukvårdsområdet kallas skol-elever första gången till tandläkaren när de börjar på tvåan. Sedan följer nya besök på trean, femman, sjuan och i nian.
- När ungdomarna börjar i gymnasiet eller yrkesskolan kallas de inte automatiskt utan förväntas ta kontakt själva. De som sköter sin munhygien tar kontakt medan de som har stort vårdbehov väntar och kommer först efter 5-10 år via tandläkarjouren. Och då finns mycket att ta itu med, säger Salparanta.
Trots att redan väntande föräldrar informeras om vikten av att vårda barnets tänder och såväl besök hos munhygienist som tandläkare ingår innan barnet börjar skolan, verkar det som om många föräldrar sätter för stor tilltro till skoltandvården.
Det är dumt. Skoltandvårdens minskade resurser gör att hemmet måste ta mera ansvar.
Lilja och Salparanta vill gärna att godisätandet begränsas till en dag i veckan, att läskautomaterna bannlyses i skolorna och att barnen börjar tvätta tänderna två gånger per dag med fluor-tandkräm. Här kan de vuxna före-gå med gott exempel.
Juhani Salparanta påminner om vikten av regelbundna matvanor och välsmakande skolmat som minskar suget efter onyttiga mellanmål.
I Västra Parkens skola i Karleby erbjuds eleverna hälsosamma mellanmål mot en liten kostnad. Ett bra alternativ till läsk och godis, tycker Martti Lilja.
Trots att skolelevernas tandhälsovård fungerar rätt bra i Karleby är Martti Lilja ändå orolig.
En ny lag som ställer högre krav på förebyggande tandvård förbereds, vilket Lilja tycker att är bra eftersom det är bättre att stämma i bäcken än i ån även när det gäller tänder.
Fastän tandläkarna vid Malmska hälso- och sjukvårdsområdet till 62 procent ägnar sig åt barntandvård fruktar Juhani Salparanta att det ser annorlunda ut i framtiden.
Pensionsboomen leder till att de privata tandläkarna blir färre. Det i kombination med förmånliga taxor och vårdgarantin (som även gäller tandvården) gör att allt flera vuxenpatienter söker sig till kommunala tandläkare. Vilket i sin tur krymper skoltandvårdens resurser ytterligare.

Källa: http://www.ot.fi/

 

Skriv en kommentar!

(Har du en Gravatar visas den vid din kommentar)