Logga in

Lördag 16 januari

Amalgamförbud skjuts upp igen

1 maj, 2008 av Behnam Malekzadeh

Det pågår två processer som kan påverka beslutet, berättar Jerker Forssell vid miljödepartementets enhet för kemikalier och kretslopp.

EU väntas förbjuda export av kvicksilver samt anta nya regler för förvaring av kvicksilver i en förordning som behandlas av Europaparlamentet i slutet av maj och av ministerrådet i början av juni. Samtidigt är den svenska utredningen om slutförvar av kvicksilveravfall ute på remiss till den 21 maj.

I mitten av juni kommer ett beslut att fattas, tror Jerker Forssell.

Förbud skulle införas 2007
Ett stopp för kvicksilver, och därmed amalgam, skulle införas i Sverige från och med januari 2007, men EU var kritisk på vissa punkter. Därför sköts förbudet upp.

Hösten 2007 gjorde den nya regeringen justeringar i förslaget och meddelade EU-kommissionen sin avsikt att genomföra förbudet från och med 2008, men sedan har beslutet skjutits upp efter hand.

I Norge förbjöds amalgam från 1 januari i år. Det finns några undantag, men Den norske tannlegeforening anser att de är för få. Bland annat ville Den norske tannlegeforening att tandläkare skulle få fortsätta använda amalgam på vissa muntorra patienter.

I Danmark väntas restriktioner mot amalgam i oktober i år, men behandling med amalgam väntas förbli tillåtet vid behandling av molarer hos vuxna, exempelvis när stora fyllningar behövs.

CED emot förbud
Council of European Dentists (CED) tror att de som vill begränsa användningen av amalgam i Europa kommer att använda Skandinavien som ett exempel på att restriktioner är möjliga och önskvärda.

CED anser att generella restriktioner mot amalgam inom EU skulle ha en negativ effekt på oral hälsa, framför allt i länder som inte har samma tradition av förebyggande tandvård som i Sverige.

Källa:www.tandlakartidningen.se

Skriv en kommentar!

(Har du en Gravatar visas den vid din kommentar)