Logga in

Onsdag 20 januari

Fluor i bordssaltet

9 oktober, 2008 av Behnam Malekzadeh

Fluorsalt, som på kemispråk heter kaliumfluorid, finns inte att köpa i Sverige, så det salt som ska användas i studien kommer att importeras från Tyskland. I Tyskland, liksom i Schweiz, är fluorsalt relativt vanligt. I dessa länder, samt i Sydamerika, har det redan genomförts studier där resultatet av fluorsaltsanvändning har visat sig positivt. En annan benämning på fluorsalt är bergssalt.

Studien blir den första i sitt slag i Sverige.
– Det har gjorts några pilotstudier på väldigt små grupper, men ingen såhär stor.
Tanken är att eleverna på Rosengårdsskolans högstadium ska erbjudas fluorsalt, kaliumfluorid, i stället för vanligt bordssalt, natriumklorid.
– Vi ska inte ersätta saltet i själva matlagningen, utan ha fluorsaltkar stående framme i matsalen så att barnen kan salta själva, förtydligar Inger Wennhall.

Cirka 150 barn Barnen kommer även att kunna ta med sig fluorsalt hem, så att föräldrarna kan använda det när de lagar mat.
– Men allt är givetvis helt frivilligt, vi måste begära samtycke från både barn och föräldrar, betonar Inger Wennhall.
Hon behöver sammanlagt drygt 150 barn för att studien ska bli vetenskapligt användbar, men samtliga 300 barn på högstadiet kommer att erbjudas att delta.

Granska röntgenbilder När studien inleds kommer man att granska röntgenbilder på de barn som nappat på erbjudandet.
– På så sätt kan man läsa av mellan tänderna hur karies sprider ut sig i emaljen och dentinet.
Efter tre år tas nya röntgenbilder, som förhoppningsvis ska visa att fluorsaltet haft en positiv effekt.
Att man valt att förlägga studien till Rosengårdsskolan beror på att Inger Wennhall till vardags är verksam vid Folktandvården i just Rosengård, och att man har valt högstadiet beror på att tonåringar är en viktig målgrupp när det gäller förebyggande tandhälsovård.
– Tonåren är ju en tid av frigörelse. Ungdomarna kanske säger att de borstar tänderna med fluortandkrän morgon och kväll, men det betyder ju faktiskt inte att de verkligen gör det.

Viktiga förskolebarn En annan åldersgrupp som har mycket att vinna på preventiva tandvårdsinsatser är de minsta barnen.
Inger Wennhall har just avslutat sin licentiatavhandling, i vilken hon har utvärderat ett tandhälsovårdsprogram för förskolebarn i Rosengård.
– Det visade sig att man uppnådde en 30-procentig förbättring av tandhälsan genom förbättrade kost- och munhygienvanor samt tillförsel av fluor.

Fler hälsoeffekter Fluorsalt lär alltså motverka karies, men hälsoeffekterna är troligen fler än så.
– Kaliumfluorid ska enligt vetenskapen ha mindre skadeverkningar på kroppen än vanligt salt, när det gäller saker som blodtryck och att samla på sig vatten.

Källa: http://www.skanskan.se/

Skriv en kommentar!

(Har du en Gravatar visas den vid din kommentar)