Logga in

Lördag 16 januari

Fri tandvård upp till 25 år

28 september, 2008 av Behnam Malekzadeh

Minskningen är med 4,6 procent i åldersgruppen 16-24 år och ännu mer -12,3 procent i åldersgruppen 25-34 år. Flera undersökningar pekar på att tandhälsan riskerar att försämras i yngre åldrar och bland människor med små ekonomiska resurser. Enligt Folkhälsoinstitutet är det fem gånger vanligare med dålig tandhälsa hos människor med stora ekonomiska svårigheter. Bland ensamstående mödrar och personer i åldrarna 20-25 år avstår varannan person från regelbundna tandvårdsbesök.
Allt fler unga studerar längre idag än på 80 talet och få har egen inkomst vid 20 år, för att bibehålla god tandhälsa hos unga anser vi att avgiftsfri tandvård inte ska upphöra vid 20 år utan förlängas till 25 år.
I samband med Socialutskottets behandling av en liknande motion från Miljöpartiet under förra årets allmänna motionstid valde utskottet att inte ens kommentera vårt förslag om fri tandvård upp till 25 år. Vi har därför valt att lägga en motion med liknande innehåll även i år.
Därför vill vi att riksdagen tillkännager för regeringen att fri tandvård upp till 25 år införs.

Källa: http://www.mp.se/

 

 

Skriv en kommentar!

(Har du en Gravatar visas den vid din kommentar)