Logga in

Lördag 16 januari

Frisktandvård till fast pris

28 september, 2008 av Behnam Malekzadeh

Detta dels för att undvika den överanvändning som ett generellt högkostnadsskydd innebär och dels för att motivera till förebyggande insatser.
Att lösa framtidens tandvård är en av sjukvårdspolitikens stora utmaningar idag. En ny tandvårdsreform måste få ett tydligt folkhälsoperspektiv.
Frisktandvård till fast pris, ser vi i Miljöpartiet de Gröna som en viktig folkhälsofråga för framtiden. Sveriges riksdag har fastställt nationella mål för folkhälsan och det övergripande målet handlar om att "skapa samhälleliga förutsättningar för folkhälsa" nu är det dags att skapa samhälleliga förutsättningar för en bättre tandhälsa hos befolkningen.
Frisktandvård till fast pris, ger patienten valfrihet att välja tandläkare och ger både patienter och tandvården incitament för förebyggande insatser, istället för ökad tandvårdsproduktion. Fokus är helt enkelt ökad tandhälsa för hela befolkningen.
Vi är övertygade om att detta kommer att leda till att både patienter och samhället slipper stora kostnader för reparationer i framtiden. Billigare tandvård och bättre tandhälsa.

Källa: http://www.mp.se/

 

Skriv en kommentar!

(Har du en Gravatar visas den vid din kommentar)