Logga in

Torsdag 21 januari

Dålig munhygien kan hota hälsan

27 september, 2008 av Behnam Malekzadeh

I dag pekar flera studier på att tandköttsinflammation (gingivit) kan ha en koppling till hjärt- kärlsjukdom och ateroskleros (åderförkalkning) genom att bakterier från munhålan tar sig ut i blodomloppet. Gingivit föregås av bakteriebildning (biofilm) på tänderna som orsakar plack. Den ursprungligen lokala muninfektionen skulle alltså kunna ha en vidare effekt i kroppen.

- Det finns ett stort internationellt intresse för dessa fenomen och olika aspekten på gingivit och parodontit. Även om mekanismerna och sambanden ännu inte är fullt klarlagda är det uppenbart att vi som kliniker måste uppmärksamma betydelsen av effektiv behandling plack, sade Björn Klinge, professor i parodontologi vid Karolinska Institutet.

Infekterade tandimplantat

Ännu ett exempel på följderna av dålig munhälsa gavs av professor Stefan Renvert vid hälsovetenskapliga institutionen vid högskolan i Kristianstad. Han konstaterade att det finns data som pekar på att så många som en av tre patienter med tandimplantat drabbas av svåra infektioner (periimplantit) med benförlust inom tio år. Särskilt utsatta är rökare, personer med tandlossningssjukdom och genetiska riskfaktorer.

Övriga ämnen som togs upp under konferensen var bland andra gingivit som riskfaktor för parodontit, svåra inflammationer i tandköttet, efter implantat och olika metoder för att förebygga och behandla infektioner i munhålan.

Symposiet leddes av professor Björn Klinge och genomfördes med utbildningsstöd från McNeil, Listerine.

Därför är det viktigt att minska plack

  • Plack är bakteriebeläggningar som lätt får fäste längs tandköttskanten och mellan tänderna. Plack bildas mycket snabbt, redan inom ett dygn. Det syns som en gulaktig beläggning.
  • Sju av tio vuxna beräknas ha synligt plack.
  • Plack orsakar inflammation i tandköttet som på sikt kan leda till tandlossning.
  • När plack får ligga kvar blir den hård - tandsten har bildats.
  • Plack är också den vanligaste orsaken till dålig andedräkt.

Listerine innehåller aktiva essensoljor som motverkar plack och skyddar tandköttet. Essensoljorna hindrar även bakterierna från att fastna på tänderna. Fluoride Listerine innehåller fluor som stärker tändernas emalj. De goda effekterna av Listerine är bevisade i en lång rad vetenskapliga studier.

Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, har granskat det vetenskapliga underlaget för Listerine, och skriver i sin rapport om parodontit att munsköljning med essenslösning som tillägg till tandborstning ger ytterligare reduktion av tandköttsproblem jämfört med enbart tandborstning.

Källa: http://www.newsdesk.se/

 

Skriv en kommentar!

(Har du en Gravatar visas den vid din kommentar)