Logga in

Måndag 30 november

Problem med nytt tandvårdsstöd

25 september, 2008 av Behnam Malekzadeh

Monica Nguyen och Nicoleta Canipeanu är tandläkare vid folktandvården i Västervik och vittnar om att det som skulle bli så bra i själva verket har skapat stora problem.

- Vi får lägga mycket mer tid på att informera patienterna, säger Nicoleta Canipeanu.

 Försäkringskassan ställer numera högre krav på dokumentation än tidigare och tandläkarna måste ställa diagnos och redovisa allt de gör till försäkringskassan, som sedan tar beslut kring ersättningen.

- Det är lite krångligt och tar tid. Ibland känns det som om vi gör det bara för försäkringskassans skull, säger Monica Nguyen.

 Det krånglande IT-systemet har gjort att patienter ibland inte kunnat debiteras vid behandlingstillfället, eller fått betala för mycket eller för lite.

Ersättningssystemet som sådant har väckt besvikelse bland patienterna. Det som skulle ha blivit billigare blev inte det.

 - För de flesta har det blivit dyrare med små ingrepp, säger Nicoleta Canipeanu.

 Reaktionerna från patienterna inte uteblivit.

 - Vi upplever ofta att patienterna känner sig lurade, säger Margareta Sleman som är klinikchef vid folktandvården i Västervik.

Landstingets tandvårdschef Anders Nylander är inte nådig när han pratar om de problem som drabbat folktandvården i länet sedan det nya tandvårdsstödet infördes. Knappt tre månader efter införandet har redan 1 000 mertidstimmar debiterats. Och tid är som bekant pengar.

- Vi har varit tvungna att skriva om vår ekonomiska prognos för 2008 och förvarnat landstinget om att resultatet kommer att bli minst en miljon kronor sämre än beräknat, säger Anders Nylander.

Tillsammans med övriga tandvårdschefer i landet skrev Anders Nylander för några veckor sedan ett brev till socialminister Göran Hägglund samt till försäkringskassans generaldirektör Curt Malmborg. Där redogjorde de för problemen som i genomsnitt kostat de olika landstingen mellan en och fyra miljoner kronor.

Tanken med tandvårdsstödet var att dyrare behandlingar skulle bli billigare och mindre behandlingar dyrare. Men trots att ett högkostnadsskydd ingår i tandvårdsstödet, har tandvården blivit dyrare för många patienter. Det beror på att skyddet träder i kraft först när man kommit upp i en behandlingskostnad på 3 000 kronor enligt försäkringskassans referensprislista.

Men de verkliga priserna kan se annorlunda ut eftersom tandvårdstaxan skiljer sig åt mellan olika landsting.

- En del behandlingar är dyrare än riktpriserna, andra billigare. Det kan innebära att vissa patienter måste betala mer än 3 000 kronor innan högkostnadsskyddet börjar gälla, säger Margareta Sleman som är klinikchef vid folktandvården i Västervik.

Källa: http://www.vt.se/

 

Skriv en kommentar!

(Har du en Gravatar visas den vid din kommentar)