Logga in

Torsdag 21 januari

Ett nationellt centrum för äldretandvård

23 september, 2008 av Behnam Malekzadeh

Stig Nyman är biträdande finanslandstingsråd och menar att allt fler äldre numera kan och får behålla sina egna tänder.

- Äldres munhälsa är i dag bättre än någonsin, säger Nyman i ett pressmeddelande.

Förändrad tandhälsa

Tandhälsan hos den äldre befolkningen har förändrats under de senaste decennierna.

Tidigare var det vanligt med löständer bland äldre. Dessa ersätts numera allt oftare med fasta konstruktioner i form av kronor, broar och implantat.

När tandvården är en separat del av hälso- och sjukvården kan man lätt få tanken att tändernas hälsa inte påverkar resten av kroppen. Men nya medicinska rön visar att tändernas hälsa är intimt sammankopplade med hälsotillståndet i stort, vilket ställer nya krav på äldretandvården.

Infektioner och viktproblem

En dålig tandhälsa kan exempelvis leda till infektioner och viktproblem. Det finns även vissa rön som tyder på ett samband mellan dålig tandhälsa och problem med andra organ i kroppen, såsom lungor, hjärta och njurfunktion.

- Det finns ingen bra och utvecklad vetenskap kring äldres tandvård. Det vill vi råda bot på, säger Stig Nyman, som har ansvar för bland annat forsknings- och utvecklingsfrågorna i Stockholms läns landsting.

På Karolinska sjukhuset finns en unik kompetens i form av landets enda docentur och lektorat i gerodoni, den enda tandläkarutbildningen med inriktning på äldretandvård.

- Vi vill att all forskning och utveckling av äldres tandvård och tandhälsa ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet, säger Nyman.

De allvarligaste orala sjukdomarna drabbar äldre och omvårdnadsberoende.

Smärtor och värk i munnen är ofta en orsak till att äldre inte får i sig tillräckligt med näring.

Aggressivitet kan vara tandvärk

För äldre som drabbats av demens och senilitet kan det vara problematiskt att kommunicera upplevda problem med munhälsan.

Det finns mycket som tyder på att aggressiva utbrott bland dementa faktiskt kan vara uttryck för tandvärk.

- Genom nationell samordning blir urvalet större och forskningen kan ge säkrare resultat och bedrivas mer kostnadseffektivt, säger landstingsrådet. Stig Nyman.

 

Källa: http://www.kristdemokraten.com/

 

Skriv en kommentar!

(Har du en Gravatar visas den vid din kommentar)