Logga in

Lördag 16 januari

Tandvården drabbas av allvarlig badwill

20 september, 2008 av Behnam Malekzadeh

Sommarens problem hänger ihop med att kassan fått mycket kort tid på sig att införa nya regler samtidigt som den har omorganiserats och tvingats hantera en ny tandvårdsreform.
Datorprogrammen hann inte bli uppdaterade och utbetalning av pensioner, bostadsbidrag och föräldrapenning försenades, i vissa fall upp till sex veckor.
Det tandvårdscheferna klagar över är de bekymmer som uppstått inom tandvården i samband med de ändrade reglerna.
I en skrivelse till socialminister Göran Hägglund och Försäkringskassans chef Curt Malmborg skriver tandvårdscheferna att det skedda skadat tandvårdsförsäkringens trovärdighet:
– Vi är mycket bekymrade. Förtroendet för hela tandvården i Sverige riskerar att påverkas och drabbas av allvarlig ”bad-will”. Detta drabbar såväl offentlig som privat tandvård, skriver cheferna.
En av undertecknarna är chefen för folktandvården i Värmland Hans Östholm och han är mycket kritisk.
– Det finns flera sidor av detta, säger han. Eftersom vi inte kunnat ta betalt för tandvården från 1 juli till för någon vecka sedan har vi tvingats ligga ut med stora fordringar. Det har givetvis också medfört merarbete för oss.
– Jag tycker dessutom det är anmärkningsvärt att Försäkringskassan lagt hela ansvaret för informationen till medborgarna på vårdgivarna, säger han.
– Tandläkarna har fått försöka förklara för patienterna vad som gäller, trots att det är komplexa frågor och trots att de inte haft någon att vända sig till för att själva få information. Försäkringskassans egen support har inte fungerat. Det har dröjt dagar innan svar kommit – om de alls kommit.
– Vi har inte ens kunnat ge patienterna besked om de kommer att få ersättning från Försäkringskassan för sin tandvård eller inte. Vi vet inte vad kassan kommer att godkänna eller inte godkänna. Det kan innebära att behandlingar måste skjutas upp. Vi gör vad vi kan, men det kan bli en strulig höst!
Allt krånglet kring den nya tandvårdstaxan tar dessutom tid från vården.
– Vi hinner inte ta emot lika många patienter som tidigare och det gör att vi tappar pengar även där. Prognosen för årets första åtta månader visar på ett totalminus på sex miljoner för folktandvården, säger Hans Östholm
Statskontoret, slutligen, är lika missnöjt som tandvårdscheferna. I sin PM riktar man stark kritik mot Försäkringskassan som inte lämnat tillräckligt stöd till vårdgivarna och leverantörerna av datasystem.
Man talar om bristande samverkan, otillräcklig information och bristande dialog.
Statkontoret ställer sig sammanfattningsvis frågande till att Försäkringskassan ändå vill framställa förändringsarbetet som en framgång.
– Det råder vitt skilda uppfattningar om detta, skriver Statskontoret bistert.

Källa: http://www.vf.se/

 

Skriv en kommentar!

(Har du en Gravatar visas den vid din kommentar)