Logga in

Måndag 30 november

Den nya tandvårdsreformen består av två delar

21 februari, 2008 av Anders Dahlgren

Tandvårdschecken är tänkt för den viktiga förebyggande vården och kommer att passa de flesta. Alla vuxna får ett bidrag till regelbundna tandvårdsbesök på 300 kronor vartannat år. Målet är att fler regelbundet ska gå till tandläkaren. De i åldrarna 20-29 år och de över 75 år, får 600 kronor vartannat år. Den andra delen av reformen är ett skydd mot höga kostnader. I och med reformen kommer de med stora tandvårdsbehov äntligen kunna få de behandlingar de behöver. Reformen innebär att patienten ersätts efter sitt tandvårdsbehov och inte efter ålder, vilket är helt rimligt. Skyddet ger 50 procents statlig ersättning för kostnader mellan 3 001 och 15 000 kronor och 85 procents statlig ersättning för kostnader över 15 000 kronor. Reformen innebär också att patientens ställning stärks. Till exempel kommer det att bli lättare att jämföra priser, liksom att ställa större krav på att tandvården när det gäller tydlighet i kommunikationen med patienten.

Skriv en kommentar!

(Har du en Gravatar visas den vid din kommentar)