Logga in

Lördag 23 januari

Amalgam

Amalgam är en legering som bildas vid reaktion mellan kvicksilver och någon annan metall. I dagligt tal syftar man på tandamalgam, men beroende på vilka metaller man kombinerar kvicksilvret med kan man få olika amalgamer. Anmärkningsvärda undantag är järn och platina som inte löser sig i kvicksilver. Silveramalgam är viktig inom tandvården, och guldamalgam används vid extraktion av guld ur guldmalm.

Ordets ursprung härleds från medeltida latinets amalgama, vilket var en "legering av kvicksilver (speciellt tillsammans med guld eller silver)". Detta ordets ursprung är omdiskuterat men det kan röra sig om en förvanskning av L. malagma, som betyder "grötomslag" eller "fyllnadsmaterial" (som murbruk eller gips), och som i sin tur förmodligen härstammar ifrån arabiskans al-malgham som var "ett mjukgörande grötomslag" eller "en (ofta varm) sårsalva". Detta härstammar i sin tur förmodligen från grekiskans malagma, som betyder "uppmjukande substans", från malakos som betyder "mjuk".

Källa: Wikipedia